Živnosť či eseročka? Čo sa viac oplatí

Publikované: 27.4.2016

Väčšina živnostníkov chce platiť minimálne či žiadne odvody. Ak patríte medzi nich – a zároveň neplánujete v budúcnosti poberať dávky zo štátnej Sociálnej poisťovne, či už starobný dôchodok, nemocenské, materské a podobne, Peter Furmaník, prevádzkovateľ portálu Ľudskou rečou radí: vhodná je pre vás určitá kombinácia podnikania. "Prvý rok, respektíve aj viac, môžete podnikať formou živnosti. Prvýkrát budete povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ak váš príjem zadaný prvý rok bez odpočítania výdavkov bude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu." Táto situácia môže nastať skôr či neskôr, všetko závisí od výšky vašich príjmov. "Neskôr, ak už vám celkové odvody do zdravotnej i Sociálnej poisťovne "vyskočia" na niekoľko stoviek mesačne, môžete prejsť na eseročku, a tak ich minimalizovať. Vtedy však už počítajte s rozsiahlejšou administratívou, minimálne s vyššími nákladmi na účtovníka či poradcu," spresňuje Furmaník.

 

Novinky v roku 2016 pre eseročku

 

Vo všeobecnosti eseročka sa vyplatí podnikateľom s vysokými reálnymi nákladmi a tým, ktorí nepotrebujú byť sociálne poistení, prípadne sú ochotní si odvody platiť dobrovoľne. K prechodu zo živnosti na právnickú osobu môžu viesť aj iné dôvody, napríklad vyššia dôveryhodnosť firmy či značky, pribratie viacerých spoločníkov, rozširovanie projektov či produktov. Od tohto roka pri eseročkách platí podľa Jána Marônka, právnika M2 Business, dôležitá novinka. "Od januára 2016 už nie je povinnosť peňažné vklady alebo ich časti do základného imania vkladať na osobitný bankový účet zriadený správcom vkladu v banke." Teda v praxi správca vkladov už nemusí pri zakladaní firmy preukazovať výšku peňažných vkladov výpisom z bankového účtu. Stačí, ak k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra priloží len písomné vyhlásenie.

 

Ušetríte ešte viac. Na ďalších poplatkoch

 

Ušetriť môžete aj na ďalších poplatkoch. "Znížili sa aj poplatky za zápis do obchodného registra. Kým vlani to bolo 331,50 eura, po novom iba 300 eur," tvrdí Marônek. Ak sa rozhodnete založiť si firmu cez internet, za zápis eseročky zaplatíte len polovicu, teda 150 eur. Elektronicky podaný však musí byť nielen návrh na zápis firmy, ale aj všetky povinné prílohy. Nielen výhody, ale aj nové povinnosti pribudli tento rok firmám. Ak sa eseročka dostane do situácie, že pomer jej vlastného imania a záväzkov v tomto roku bude 4 ku 100 a v roku 2017 pomer 6 ku 100, bude to znamenať, že je v kríze. Vtedy pre ňu začne platiť zákaz vrátenia niektorých plnení "nahrádzajúcich vlastné zdroje". Ide o pôžičky a podobné plnenia od spoločníkov a iných presne vymedzených osôb.

 

Kombinácia podnikania sa vyplatí len čiastočne

 

Chcete mať živnosť i eseročku zároveň, aby ste z toho vyťažili? Legislatíva to umožňuje. Ako však potvrdzuje Ján Marônek, podnikanie formou eseročky a živnosti cez jednu osobu v podobe daňovej optimalizácie má len nepatrné výhody. "Využívanie oboch foriem však môže mať veľké výhody, ktoré sa prejavujú na iných frontoch ako dane. Môže ísť napríklad o prípad, keď podnikateľ chce mať ,istoty‘ od štátu, teda logicky platiť odvody a využíva na to živnosť. Ale zároveň potrebuje aj ,eseročku‘, čím rozloží obrat na dve formy podnikania. Napríklad poskytuje služby konečným spotrebiteľom, neplatiteľom DPH, a teda nemá v záujme prekročiť obrat a registrovať sa k DPH." V opačnom prípade by totiž predražil svoje služby o DPH, čím by sa moho stať menej konkurencieschopným.

 

Živnosť v roku 2016

+

 

Ako živnostník si môžete znížiť základ dane aj spôsobmi, ktoré pri eseročke neplatia. Teda nezdaniteľnými sumami na daňovníka (3 803,33 eura) či na manželku, alebo si uplatníte daňový bonus na vyživované dieťa (21,41 eura mesačne, teda ročne o 256,92 eura). Ak si vybavujete živnosť, živnostenskému úradu musíte zaplatiť poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (živnostenský list). Za každú voľnú živnosť sa platí poplatok 5 eur. Za každú remeselnú alebo viazanú živnosť sa platí poplatok 15 eur. Služby môžete poskytovať viacerým obchodným partnerom a dosiahnuť tak vyšší zisk. Zo základu dane si môžete odpísať výdavky súvisiace s prevádzkovaním živnosti, či už skutočné alebo paušálne. Paušálne výdavky sú obmedzené do výšky 5 040 eur ročne, teda mesačne najviac 420 eur. Ihneď po založení živnosti musíte povinne začať platiť iba odvody do zdravotnej poisťovne, minimálne vo výške 60,06 eura. Od júla nasledujúceho roka budete platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne, avšak len ak za predchádzajúci rok prekročí váš príjem 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

 

-

 

Ak váš hrubý príjem za rok 2015 bol vyšší ako 5 148 eur – od 1. júla 2016 začínate platiť povinné sociálne odvody. Teda budete povinne nemocensky a dôchodkovo poistení. Ak vaša daň za vlaňajšok presiahla 2 500 eur, neminú vás preddavky. Tie budete platiť buď mesačne (ak vaša daňová povinnosť za vlaňajšok prekročila 16 600 eur) alebo štvrťročne (ak povinnosť voči štátu na daniach bola od 2 500 eur do 16 600 eur). Sadzba dane z príjmov je 19 percent, ak váš základ dane neprekročil sumu 35 022,31 eura za vlaňajšok. Táto suma platí aj pre tento rok. Ak bol váš základ dane vyšší ako je táto hranica, z rozdielu nad túto sumu platíte už 25-percentnú daň. Ako živnostník taktiež ručíte celým svojím majetkom, a to aj súkromným. V prípade exekúcie môže exekútor siahnuť aj na váš súkromný bankový účet či majetok vašej rodiny. Nechráni vás Zákonníkpráce, nemáte dovolenku ani na voľno pri ošetrovaní dieťaťa. Keď si platíte len nízke odvody, budete mať aj nízke dávky od štátu.

 

Eseročka v roku 2016

+

 

Peňažný vklad 5 000 eur do eseročky v roku 2016 už nemusíte vkladať na účet v banke. Za zápis eseročky do obchodného registra zaplatíte len 300 eur. V prípade zaručeného elektronického podpisu dokonca len polovicu. Eseročku nie je nutné zakladať na zelenej lúke, ale dá sa to urobiť oveľa ľahšie – či už kúpou hotovej, už založenej firmy (ready-made s. r. o.), alebo využitím služieb špecializovanej odbornej firmy "na kľúč". V eseročke neplatíte sociálne ani zdravotné odvody. Platíte ich iba vtedy, ak by ste sa vo vlastnej firme zamestnali alebo si vyplatíte dividendu. Nemôžete však byť zdravotne nepoistení. Ako právnická osoba ste dôveryhodnejším biznispartnerom pre kontrakty i banky ako živnostník, môže vám to pomôcť v podnikaní. Eseročka zodpovedá veriteľom za záväzky celým majetkom. Avšak spoločníci zakladatelia ručia veriteľom za záväzky len do výšky nesplatenej časti vkladov zapísaných v obchodnom registri. Spoločník môže sám seba zamestnať na dohodu či trvalý pracovný pomer – vyplatenú odmenu si môže dať do nákladov a znížiť si tak daň z príjmov.

 

-

 

Samotné založenie eseročky je komplikovanejšie, trvá dlhšie a je s ním spojená väčšia byrokracia ako pri založení živnosti. Spoločník v eseročke platí z vyplateného podielu na zisku odvody do zdravotnej poisťovne. Existuje však mnoho spôsobov, ako so ziskom naložiť inak, než ho vyplatiť/rozdeliť spoločníkom. Daňová sadzba je vyššia (22 percent) a eseročka má navyše povinnosť platiť daňovú licenciu v prípade straty, resp. nízkeho základu dane (od 480 do 2 880 eur). Povinnosť platiť štvrťročné preddavky v roku 2016 vzniká právnickej osobe vtedy, ak daň za rok 2015, presiahla 2 500 eur. Ak jej daň presiahla 16 600 eur, musí platiť mesačné preddavky. Firma si nemôže uplatňovať paušálne výdavky ako SZČO, iba skutočné daňové výdavky spojené s podnikaním. Vedenie účtovníctva je drahšie – eseročka musí viesť jedine podvojné účtovníctvo. Ak spoločník nie je konateľom poberajúcim odmenu ani zamestnancom, nemôže si uplatniť nezdaniteľné časti na seba ako daňovníka, prípadne nezdaniteľné časti na manželku.

 

Obe formy môžu mať výhody, ktoré sa prejavujú na iných frontoch ako dane. Ide o prípad, keď podnikateľ chce mať "istoty" od štátu.

 

(27.04.2016)

Zdroj: Hospodárske noviny, 11/04/2016; 68/2016; s.: 15; PODNIKANIE; Zuzana Kullová

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.