Stanovisko k revízii európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov

Publikované: 22.12.2022

S cieľom zvýšiť energetickú hospodárnosť budov a uľahčiť prechod na zelené hospodárstvo navrhla Európska komisia ešte v decembri 2021 revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD).

Keďže budovy predstavujú viac ako 40 % konečnej spotreby energie a spôsobujú až 39 % emisií skleníkových plynov, dekarbonizácia európskeho fondu budov je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie ambicióznych cieľov krajín EÚ v oblasti klimatickej neutrality. Je však dôležité, aby táto dekarbonizácia zahŕňala všetky možné riešenia zlepšujúce energetickú efektívnosť v budovách a aby sa vykonávala spôsobom, ktorý je v súlade s miestnymi špecifikami a potrebami spotrebiteľov.

S cieľom obhajovať tieto potreby vydali európske strešné združenia a asociácie zo stavebného a energetického sektora, vrátane Európskej konfederácie staviteľov  (EBC), ktorého členom je aj Slovenský živnostenský zväz,  spoločné vyhlásenie, zaslané politikom a novinárom.

Vo vyhlásení sa zdôrazňujú tieto hlavné problémy:

– na využitie plného potenciálu riešení na báze obnoviteľnej energie podporujeme prístup zdola nahor, ktorý zohľadňuje špecifiká národných a miestnych podmienok,

– základovým kameňom trvalo udržateľných riešení v oblasti vykurovania musí byť „prístup celkových nákladov“, ktorý bude zahŕňa priame, nepriame a tiež prevádzkové náklady trvalo udržateľných riešení,

– tam kde je to možné, revidovaná smernica by mala podporovať zavádzanie všetkých možných spôsobov použitia obnoviteľnej energie.

Prečítajte si celé znenie spoločného vyhlásenia: Smernica o energetickej hospodárnosti budov: prístup zdola nahor pre efektívnosť integrovaného systému

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.