Vybraní potravinári by mali byť medzi chránenými odberateľmi energií

Publikované: 29.8.2022

Podľa agrorezortu už koncom roka 2021 došlo k výraznému zvýšeniu cien vstupov do výroby potravín, narástli nielen ceny surovín,ale najmä energetických zdrojov, ktoré výrazne ovplyvňujú ceny potravín.


Bratislava 6. septembra (TASR) - Vybrané subjekty potravinárskeho priemyslu by sa mali začleniť medzi chránených odberateľov energií. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý by v stredu (7. 9.) mala prerokovať a schváliť vláda.

Predbežne boli podľa MPRV ako odvetvia potravinárskeho priemyslu vyrábajúce základné životne dôležité tovary nevyhnutné na prežitie identifikované mäsopriemysel, mliekarenský priemysel, chov a spracovania hospodárskych zvierat, ďalej tukový, mlynský, pekárenský priemysel, ako aj cukrovarnícky, konzervárenský a mraziarenský priemysel, a tiež výroba balenej vody.

"Keďže subjekty potravinárskeho priemyslu nie sú zahrnuté medzi odberateľov, na ktorých sa obmedzujúce odberové stupne elektrického výkonu plánu obmedzovania spotreby neuplatňujú, a zároveň je potrebné dodržať bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste najviac do 90 % základného odberového stupňa, považujeme za nevyhnutné zaviazať Ministerstvo hospodárstva SR upraviť vyhlášku číslo 416 z roku 2012 s cieľom zabezpečenia dodávok potravín počas vyhlásených krízových situácií, a tiež o začlenenie subjektov potravinárskeho priemyslu medzi chránených odberateľov," spresnil agrorezort.


Krízové situácie, ako je vyhlásený núdzový stav počas pandémie COVID-19 a mimoriadna situácia v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, zdôraznili podľa MPRV význam a potrebu spoľahlivého a odolného potravinového systému, ktorý je schopný zabezpečiť obyvateľom SR prístup k dostatočným dodávkam cenovo dostupných potravín a funguje za každých okolností.

Agrorezort poznamenal, že už koncom roka 2021 došlo k výraznému zvýšeniu cien vstupov do výroby potravín, narástli nielen ceny surovín, ale najmä energetických zdrojov, ktoré výrazne ovplyvňujú ceny potravín.

"Najdiskutovanejším sankčným opatrením, ktoré však zatiaľ jednoznačne nebolo prijaté, je zastavenie nákupu/dodávok energetických zdrojov (ropy, zemného plynu) z Ruska. V tejto súvislosti vznikajú obavy, ako bude zabezpečená výroba potravín pre obyvateľov Slovenska v prípade, že dôjde z výraznému zníženiu dodávok energetických zdrojov bez súčasného zabezpečenia relevantnej náhrady," dodalo MPRV.


Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/vybrani-potravinari-by-mali-byt-medzi/658660-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.