Spojené kráľovstvo zaviedlo vlastný regulačný režim tovaru

Publikované: 28.7.2022

Vážení členovia,

Veľvyslanectvo SK v Spojenom kráľovstve nás informuje, že po odchode z EÚ, zaviedlo Spojené kráľovstvo vlastný regulačný režim tovaru.

Označenie posúdenia zhody (UKCA) je nové označenie výrobkov (nahradzujúce európske označenie CE), ktoré potvrdzuje, že výrobky predávané na trhu Veľkej Británie spĺňajú isté zdravotné, bezpečnostné a environmentálne pravidlá a normy.

Označenie UKCA vstúpilo do platnosti 1. januára 2021 a platí pre väčšinu tovaru v minulosti vyžadujúceho označenie CE. Označenia CE (alebo CE + UKNI) sa budú vzťahovať v rámci Spojeného kráľovstva len na tovar predávaný v Severnom Írsku.

Z dôvodu vytvorenia dostatočného časového rámca pre prispôsobenie sa novému označeniu tovaru, známku CE bude možné používať až do 1. 1. 2023.

S cieľom podporiť kampaň na zvýšenie povedomia ohľadom označenia UKCA v dostatočnom predstihu pred 1. januárom 2023 zasielajú priložené dokumenty pre slovenských podnikateľov. Dokumenty bližšie popisujú kroky, ktorými sa majú podniky riadiť (obsahujú aj preklady úvodného jednostranového letáku a sprievodcu jednotlivými krokmi do slovenčiny).

Britská strana takisto pripravuje sériu webinárov pre firmy, ktorých zoznam nájdete na:

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-new-uk-regulatory-regime-for-goods-new-ukca-transitional-measures-tickets-369108281807

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.