Komisia EÚ v máji predložila svoje oznámenie REPowerEU Plán

Publikované: 14.7.2022

Vážení členovia,

Komisia EÚ v máji predložila svoje oznámenie REPowerEU Plán.

REPowerEU predpokladá plán vo výške 300 miliárd EUR na odlúčenie EÚ od ruských fosílnych palív do roku 2027. Plán obsahuje viaceré iniciatívy v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných energií, ako aj v oblasti vodíka, biometánu a diverzifikácie dovozu plynu.

Komisia má v úmysle využiť prostriedky z Nástroja na prepájanie Európy a Inovačného fondu, ako aj z Nástroja na obnovu a odolnosť, pričom do tohto nového nástroja REPowerEU prevedie aj prostriedky zo spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti.


V programe REPowerEU Komisia určila okrem iného tieto kľúčové priority:

1. Úspora energie

  • Zvýšiť záväzný cieľ v smernici o energetickej účinnosti na 13 %.

2. Diverzifikácia dodávok

  • Energetická platforma EÚ pre dobrovoľný spoločný nákup plynu, LNG a vodíka s cieľom uľahčiť diverzifikáciu

3. Urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie

  • Prijatie oznámenia o stratégii EÚ v oblasti Solárnej energie vrátane zavedenia Európskej iniciatívy pre solárne strechy
  • Cieľ je viac ako 320 GW novo inštalovanej solárnej fotovoltaiky do roku 2025 (viac ako dvojnásobok dnešnej úrovne) a takmer 600 GW do roku 2030
  • Zvýšiť cieľ v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov na 45 % do roku 2030 v porovnaní so 40 % v minuloročnom návrhu
  • Zdvojnásobiť súčasnú mieru nasadenia jednotlivých tepelných čerpadiel, výsledkom čoho bude kumulatívnych 10 miliónov jednotiek v priebehu nasledujúcich 5 rokov
  • Prijatie Odporúčania o povolení
  • Komisia podporuje zainteresované strany v oblasti výroby obnoviteľnej energie (slnečná, veterná, geotermálna, biomasa, tepelné čerpadlá atď.) a povoľuje orgánom, aby vytvorili rozsiahle partnerstvo v oblasti zručností v rámci Paktu pre zručnosti

4. Nový legislatívny návrh na zníženie spotreby fosílnych palív v doprave a priemysle

5. Inteligentné investície do prepojení, potrubí a infraštruktúry rozvodnej siete


Stratégia EÚ v oblasti solárnej energie predstavuje osobitný potenciálny záujem pre naše MSP.

Komisia tiež vydala príslušnú tlačovú správu a pripravila osobitné otázky a odpovede o REPowerEU.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.