Bol schválený zákon v súvislosti s ubytovaním utečencov z Ukrajiny

Publikované: 4.4.2022

Vážení členovia SŽZ,

v parlamente bol schválený zákon Lex Ukrajina v súvislosti s ubytovaním utečencov z Ukrajiny.

Tento zákon legislatívne upravuje viaceré aspekty pobytu občanov Ukrajiny na Slovensku. Zaoberá sa riešením tejto situácie u ľudí, ktorí buď cez Slovensko prechádzajú, ale najmä sa venuje tým, ktorí na Slovensku zostávajú.


LEGISLATÍVNY RÁMEC:

Zákon bol dňa  22. marca 2022 zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 92/2022 Z.z. Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

a stal sa tak účinným od 30.3.2022 – dôležitý najmä Článok V.

Dňa 31.3.2022 pribudlo v zbierke aj NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 100/2022 Z.z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti

so situáciou na Ukrajine - v prílohe

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska – náš člen- Vám pripravili prehľad informácií, ktoré Vám pomôžu ak riešite takéto ubytovanie so svojimi klientami.


UBYTOVANIE:

Ak prenajímateľ poskytuje ubytovanie utečencom z Ukrajiny má nárok na kompenzáciu (príspevok) od štátu.


AK SA JEDNÁ O A) FYZICKÚ OSOBU:

BYTOVÝ PRIESTOR

 • Príspevok dostane od obce, v ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza
 • Je potrebné nahlásiť ubytovanie na mestskom/obecnom úrade
 • Príspevok sa poskytuje na byt, rodinný dom alebo na izbu
 • Počíta sa na osobu/ 1 noc (viď nižšie)
 • Boli stanovené stropy príspevku na základe počtu osôb a zohľadnením počtu poskytnutých izieb (1-4-izbové byty)
 • Príspevok poskytne obec majiteľovi, na základe predloženého výkazu a uvoľnenia vykázanej schválenej sumy po načerpaní prostriedkov od Ministerstva vnútra SR

NEBYTOVÝ PRIESTOR

 • Jedná sa o poskytnutú nehnuteľnosť – nebytový priestor vhodný na ubytovanie – napr. chata

Majiteľ by mal ihneď oznámiť kapacitu a jej využívanie obci, na ktorej území sa nachádza. Mal by to urobiť vopred pred ubytovaním najneskôr však do 10 dní od 30.3.2022, kedy sa stal zákon účinným

(v realite veľa ľudí už takto ubytovalo odídencov, a tento termín nebude môcť byť zrejme striktne dodržaný, keď sa bude príspevok aplikovať spätne)

 • Potom požiada o príspevok ako pri bytovom priestore.
 • Je dôležité rozlišovať či sa jedná o nebytový priestor s podnikateľským oprávnením alebo objekt na súkromné využitie.

Ak je objekt podnikateľský a slúži na komerčnú rekreáciu príspevok v rovnakej výške sa nežiada u obce, ale na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Sekcia Cestovného ruchu


AK SA JEDNÁ O B) PRÁVNICKÚ OSOBU:

Platia všetky usmernenia ako v bode a.

Dôležité je rozlíšiť to, či sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá slúži podnikateľsky na poskytovanie ubytovacích služieb.

Ak ÁNO, je to komerčne využívané ubytovacie zariadenie (chata, hotel, penzión,...) príslušné dokumenty a výkazy sa riešia cez Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekciu Cestovného ruchu. Nie cez obec/mesto!


POVINNÉ NÁLEŽITOSTI:

 • Základným predpokladom na poskytnutie pomoci ukrajinským občanom je ich registrácia a získanie štatútu „Dočasného útočiska - ODÍDENEC“ (Pôvodne ju vybavovala Cudzinecká  polícia, aktuálne sa registruje už aj v spolupráci so samosprávami – mestami a obcami).
 • Zmluvný vzťah medzi majiteľom musí byť bezodplatný
 • Nájomná zmluva nie je možná bez uvedenia odplaty, t.j. nemôže byť za 0 eur, preto nie je vhodná na použitie (ani podľa Obč. zákonníka, ani podľa Krátkodobého nájmu)

Preto sa v prípade žiadania o príspevok Nájomná zmluva neodporúča.

 • Vzor vhodnej zmluvy zverejnenej Ministerstvom vnútra nájdete tu:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

 • Je potrebné predložiť všetky potrebné doklady a výkazy v stanovenej lehote

Potrebné vzory dokumentov nájdete na stránke https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

Dňa 22.3.2022 prijal parlament zákon, ktorý upravuje základné podmienky ubytovania a pobytu Ukrajincov na Slovensku.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A VÝŠKA PRÍSPEVKU:

📌 Ten, kto ubytuje "odídencov" (ktorí požiadali o dočasné útočisko) má nárok na finančný príspevok

📌 Príspevok bude 7 eur na osobu nad 15 rokov a 3,50 eur na dieťa do 15 rokov na deň

📌 Možnosť uplatniť príspevok aj spätne od 26. februára, avšak *najviac 7 dní pred dátumom priznania štatútu odídenca!!

📌 Maximálne mesačné stropy príspevku: Jednoizbový byt – 500 eur, 2-izbový – 750 eur, 3-izbový – 1000 eur a 4-izbový – 1250 eur.

📌 Poskytovateľ a odídenec musia mať spísanú zmluvu o ubytovaní. Na bezplatné ubytovanie nie je vhodná Nájomná zmluva. (Vzorová Zmluva podľa §51 Obč. zákonníka – je dostupná na webovom sídle Ministerstva vnútra SR)

📌 Odídenec je povinný obci oznámiť, kto mu poskytuje ubytovanie – prvýkrát v apríli (pravdepodobne do 5.4.)

📌 Výkaz musí poskytovateľ predložiť obci do 5 dní po skončení mesiaca

📌 Potom informáciu o ubytovaní potvrdzuje odídenec opakovane. Odídenec obci každý mesiac potvrdí, že mu je nocľah stále poskytovaný a tiež musí obci hlásiť zmenu adresy pobytu, keď sa presťahuje.

📌 Za ubytovanie v marci by tak mal poskytovateľ dostať príspevok najneskôr do polovice mája

📌 Nárokovateľné obdobie je zatiaľ od 26.2. /resp. *7dní pred... do 30.6.2022


Vzorové tlačivá sú už zverejnené.

V prípade pochybností alebo podnetov sa neváhajte na nás obrátiť.

https://www.narks.sk/ubytovanie-utecencov-informacie-a-pomoc-narks/

Ak by aj vaši klienti poskytovali ubytovanie dobrovoľne a bezodplatne, príspevok môže pomôcť na podporu rodiny alebo utečencov, charitatívnych či iných organizácií vo vašom regióne. Pokiaľ tieto prostriedky čiastočne alebo vo väčšej miere budú plynúť na Slovensko z Európskej únie, môže to podporiť aj domácu spotrebu (nákup domácich produktov) a výrobcov.


POMOC S UBYTOVANÍM SA NACHÁDZA AJ NA TÝCHTO WEBSTRÁNKACH:

Verejne dostupné bezplatné zdroje ubytovania

www.pomocpreukrajinu.sk

www.ktopomozeukrajine.sk

Google Play aplikácia Rebbid

https://www.ukrainetakeshelter.com/

https://www.shelter4ua.com/ua


PRÍLOHY:

Nariadenie vlády o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi


NARKS – Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Člen medzinárodných realitných združení CEPI, NAR

Galvaniho 17/C                
IČO: 31792332             Akademia.narks.sk                         www.narks.sk                                        
821 04 Bratislava 2        
DIČ: 2021394606        Realitné kurzy a workshopy         tel.+421 902 952 391             

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.