Koľko trval priemerný pokles trhov v dôsledku vojny a vrátime sa k rastu? Držte sa zvolenej stratégie, odporúča analytik

Publikované: 21.3.2022

Napriek aktuálnemu poklesu by mali západné finančné trhy skončiť rok 2022 v pluse. Drobní investori urobia najlepšie, ak sa budú držať zvolenej stratégie, odporúča finančný analytik Marián Búlik.

Aj keď rok 2022 pravdepodobne nebude investovaniu priať tak ako minulý rok, skúsenosti z minulosti a širšie ekonomické okolnosti jasne indikujú, že západné finančné trhy (minimálne však tie v USA) tento rok skončia v pluse. To znamená, že ľudia by nemali neuvážene siahať na svoje investície a vyberať ich, ale vytrvať pri investovaní. A to aj napriek tomu, že aktuálne sme boli svedkami poklesu v zásade všetkých trhov o niekoľko percent.

Všetky odporúčania finančného analytika Mariána Búlika k investovaniu si môžete prečítať nižšie.


Slováci majú zainvestované na západe, kde bude celkový dopad miernejší

„Pri posudzovaní miery rizika pre vlastné investície treba vždy v prvom rade hodnotiť dosah krízy na trhy, na ktorých máte umiestnené investície. Dopady vojny na Ukrajine budú mať istý vplyv na ekonomické aktivity v EÚ aj na Slovensku. Avšak na rozdiel od finančnej krízy po roku 2008 a nedávnej pandémie covidu, dopad na vyspelé západné krajiny bude výrazne obmedzený. Z oboch kríz vyšli finančné trhy s novým rastom. Pri aktuálnej kríze očakávam jednoznačne miernejší dopad na západné trhy, na ktorých je umiestnená drvivá väčšina investícií Slovákov,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Vojna na Ukrajine je ekonomickou témou v Európe, avšak nie na finančných trhoch v USA. Spojené štáty tento rok čaká solídny rast aj napriek tomu, že minulý týždeň zvýšili centrálnu úrokovú sadzbu (a ďalšie zvýšenia sa očakávajú) v snahe skrotiť vysokú infláciu. To do istej miery spomalí rast akciového trhu, avšak z reakcie hlavných indexov vidíme, že s týmto vývojom investori už počítali a reagovali veľmi mierne.


Priemerný pokles trhov v dôsledku vojnového konfliktu trval len 19 dní

Od vypuknutia vojny na Ukrajine akciové indexy ukazovali len mierny pokles: americký S&P 500 klesol o päť percent, globálny index MSCI o viac než desať percent a európsky index STOXX 600 o päť percent. Následne však americké aj európske trhy zmazali všetky straty.

„Ak sa pozrieme do minulosti, pokles trhov v dôsledku vojnových konfliktov trval typicky maximálne niekoľko týždňov, v priemere len 19 dní. A ďalších 43 dní trvalo, kým trhy vymazali straty a dostali sa do plusu. Nebol dôvod domnievať sa, že tentoraz to bude inak. Zvlášť, ak trhy podporujú silné zásahy centrálnych autorít štátov a medzinárodných inštitúcií,“ analyzuje Marián Búlik.


Trhy sa vrátia k rastu

Je logické, že každá nestabilita vyvoláva neistotu u investorov a tá zvyšuje kolísanie trhov. Navyše súčasný svet čelí riziku stagflácie, čiže vysokej inflácie pri slabom ekonomickom raste či miernej recesii. V ďalších mesiacoch môže (ale nemusí) prísť ku poklesu akciových trhov v rozsahu 15–20 %.

Investori by s tým každopádne mali počítať a nemalo by ich to prekvapiť. A je dosť dobre možné, že priemerné ročné očakávané zhodnotenie globálnych akciových trhov vrátane dividend neprekročí nasledujúcich päť rokov úroveň 5–7 % p.a. „Napriek tomu nie je dôvod siahať po neuvážených riešeniach, ako je predaj podielov a akcií v portfóliu. Kto by chcel uložiť časť finančného majetku napríklad do zlata, už tak či tak premeškal správny okamih, keďže cena zlata po úvodnom raste po vypuknutí vojny už klesla na takmer rovnakú úroveň, ako bola pre 24. februárom. Investície na finančných trhoch naďalej ostávajú jediným spôsobom, ktorý dokáže dlhodobo vyvažovať vysokú infláciu. Nevidím jediný dôvod, prečo nedôverovať fungovaniu kapitálového trhu,“ hovorí Marián Búlik z OVB.

Atraktívnou alternatívou nie sú ani dlhopisy, ktorým inflácia škodí viac ako akciám. Od dlhopisových fondov preto v ďalších rokoch môžeme výnos očakávať maximálne 1–2 % p.a. Budú teda v portfóliách plniť maximálne tak úlohu tlmiča výkyvov, avšak nemajú potenciál skutočne stlmiť dosah inflácie či stať sa rastovou zložkou.


Treba sa držať zvolenej stratégie

Pre Slovákov je dobrou správou, že Rusko ani Ukrajina nepatria medzi typické teritóriá, kam umiestňujú svoje úspory. Vážnym ekonomickým dôsledkom udalostí na Ukrajine je rast svetových cien energetických surovín a sú firmy, ktoré výrazne pocítia problémy ruského trhu a oslabenú ekonomickú aktivitu na Ukrajine. Avšak v EÚ, USA a ani vo Veľkej Británii či ďalších vyspelých krajinách nie je veľa takých spoločností, pre ktoré boli tieto trhy nosné.

„Za najlepšie rozhodnutie v aktuálnej situácii považujem dodržanie pôvodne zvolenej investičnej stratégie a investičného horizontu. Napriek tomu, že vývoj na trhu môže byť ešte nepriaznivejší, odporúčam pravidelnú investíciu disciplinovane dodržať. Kto by chcel presunúť jednorazovo svoje úspory do akciových podielových a ETF fondov, odporúčam mu investíciu rozdeliť na viacero častí a investovať postupne. V prípade už dokončenej jednorazovej investície odporúčam zvážiť jej doplnenie pravidelnou investíciou,“ zhŕňa odporúčania v súčasnej situácii Marián Búlik.


Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/620798-kolko-trval-priemerny-pokles-trhov-v-dosledku-vojny-a-vratime-sa-k-rastu-drzte-sa-zvolenej-strategie-odporuca-analytik/

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.