Odklad daňových priznaní treba v tomto roku oznámiť štandardným spôsobom, upozorňuje finančná správa

Publikované: 31.1.2022

Odklad daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok je potrebné finančnej správe v tomto roku oznámiť štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme.


Emailové odklady finančná správa v tomto roku neakceptuje. Išlo o opatrenie, ktoré bolo platné iba vlani. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Daňovník, ktorému vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok, je povinný tak urobiť do 31. marca tohto roka. Ak zákonom stanovený termín nestíha alebo sa pre pandémiu dostal do problémov, môže finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.

Oznámenie o predĺžení lehoty musí daňovník podať najneskôr do konca marca tohto roka na miestne príslušný daňový úrad, ak ho podáva v papierovej forme. Fyzická osoba ako podnikateľ podľa Obchodného zákonníka, ktorá je registrovaná pre daň z príjmov a rovnako aj právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, majú povinnosť podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 na predpísanom tlačive do konca marca tohto roka elektronicky.


Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/615397-odklad-danovych-priznani-treba-v-tomto-roku-oznamit-standardnym-sposobom-upozornuje-financna-sprava/

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.