Desatoro na pomoc rodinným firmám: menej papierovačiak, ľahšia generačná výmena firmy

Publikované: 8.11.2021

Väčšina rodinných podnikov na Slovensku bola založená až po roku 1989 a generačná výmena, následníctvo alebo nástupníctvo - teda odovzdanie rodinného podniku od rodičov k deťom - sa im nevyhne. Postup im má uľahčiť desatoro z dielne rezortu hospodárstva.

Dnes štát napríklad zaťažuje odovzdanie rodinnej firmy ďalšej generácii daňami. V niektorých prípadoch sú podmienky nastavené tak, že majetok rodinnej firmy je potrebné preceniť z účtovnej na reálnu hodnotu a rozdiel zdaniť. A to aj v prípade, keď nevznikol žiaden príjem. Komplikácie s daňami vznikajú aj pri darovaní.


Pozitívne zmeny

Novinky zasiahnu mnohé rodinné podniky. Pochvaľujú si, že deti budú ľahšie preberať podnik. „Sám viem, koľko času sme strávili diskusiou o nastavení podmienok pre zachovanie rodinného majetku v jednom nedeliteľnom celku,“ tvrdí pre Pravdu Emil Krajčík, majiteľ podniku.

„Podniková premena v podobe napríklad rozdelenia spoločnosti bez zásadného daňového dosahu je dnes téma zníženia celkového podnikateľského rizika. Slovenský vlastník je v tomto prípade dokonca znevýhodnený,“ spresnil Krajčík. Neistota zmeny vedenia je niečo, čoho sa mnohé firmy obávajú. A hlavne – pre firmy riadené prvou generáciou vlastníkov je to úplne nová skúsenosť.

Plánované zmeny sú pozitívne, hlavne pre menšie rodinné podniky, tvrdí Tatiana Dubovská z trnavskej firmy vyrábajúcej pergoly a plot. „Takáto pomoc by firme pomohla, aby finančné prostriedky,, ktoré by ušetrili, mohli použiť na ďalší rozvoj alebo investovať do marketingu, ktorý je pre malé rodinné firmy veľmi potrebný, aby sa zviditeľnili,“ hovorí Dubovská.

Otázne je ako to bude sformulované a či v konečnom dôsledku a v reálnom použití zákona sa to prejaví aj na tých financiách firmy.


Generačné výmeny sú dôležité

Mnoho rodinných podnikov generačnú výmenu nezvládne a zaniknú. Z tohto dôvodu im bude poskytovať informácie a poradenstvo štátna firma Slovak Business Agency (SBA), ktorá sa zaoberá podnikaním. „Všetky plánované kroky k zlepšeniu informovanosti a poskytnutiu poradenstva v oblasti úspešného zvládnutia generačnej výmeny rodinným podnikom pomôžu k zachovaniu ich existencie a rozvoja,“ tvrdí riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA Marián Letovanec.

Jednou z ďalších zmien je uľahčenie administratívy. Legislatívne zmeny v rámci takzvaného Akčného plánu zastrešuje ministerstvo hospodárstva a na rokovanie vlády ich majú predložiť niekedy v novembri. Prvých päť opatrení by mala vláda prijať skôr, ostatných päť niekedy v priebehu budúceho roka.

Rodinné firmy majú dôležitú úlohu v podnikateľskej sfére, plánované zmeny majú značný význam nielen pre ne, ale aj pre udržanie zamestnanosti a rozvoja v regiónoch, v ktorých pôsobia,“ vysvetľuje Letovanec. Rodinné podniky tvoria vyše polovicu zo všetkých malých a stredných firiem na Slovensku, preto túto agendu považuje štát za dôležitú.


Desať opatrení pre rodinné podnikanie

1. Zjednotiť podmienky pre prácu rodinných príslušníkov v podnikoch s charakterom rodinného podnikania u jedno- a dvojosobových obchodných spoločností.

2. Upraviť možnosť disponovať podnikateľským účtom v prípade úmrtia rodinného príslušníka

3. Vytvoriť kontaktné miesto pre rodinné podniky v rámci Slovak Business Agency.

4. Realizovať aktivity zamerané na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločností.

5. Pripraviť a uverejniť odporúčané ustanovenia spoločenských zmlúv s ohľadom na špecifiká rodinného podnikania.

6. Novelizovať a modernizovať dedičské konanie a inštitút spísania závetu.

7. Vytvoriť právny inštitút na prevod rodinného majetku a zabezpečiť nedeliteľnosť majetku pri generačných prevodoch.

8. Preskúmať možnosť zavedenia pojmu rodinná holdingová spoločnosť do právneho poriadku SR.

9. Zaviesť možnosť oprávnenej osoby pokračovať v prevádzkovaní živnosti fyzickej osoby po skončení konania o dedičstve bez zmien v zmluvnom vzťahu, ktoré by si vyžadovali vykonanie nového verejného obstarávania.

10. Ukotviť definíciu rodinného podniku úpravou vzťahov medzi osobami pri rodinnom podnikaní v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


Neexistujúca definícia

Na Slovensku zatiaľ nemáme oficiálne zadefinované, čo je to rodinný podnik. Definície sa však v každej krajine odlišujú a prispôsobujú sa konkrétnym potrebám, najmä čo sa týka veľkosti podielu ovládaného rodinou, právnej formy a možnosti zapojenia vzdialenejšej rodiny.


Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/605833-stat-predstavil-desatoro-na-pomoc-rodinnym-firmam-menej-papierovaciak-a-pohodlnejsia-generacna-vymena-podniku/

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.