Zistenie Investigatívneho centra Jána Kuciaka: Milióny eur z pandemickej prvej pomoci poslal štát schránkovým firmám

Publikované: 25.10.2021

Celkovo môže ísť o 24 miliónov eur z verejných peňazí, ktoré získali podozrivé firmy. 

Milióny eur z pandemickej prvej pomoci poslalo Slovensko schránkovým firmám. Prišlo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Celkovo môže ísť o 24 miliónov eur z verejných peňazí. Podozrivé firmy nezakladajú účtovné závierky, nie je zrejmé či a koľko majú zamestnancov a viaceré majú podlžnosti na daniach.


ICJK pri preverovaní firiem nenašli prevádzku žiadnej z nich a majitelia sú spravidla ľudia z Balkánu alebo z Grécka. Podľa zistení investigatívnych novinárov z týchto krajín pritom nejde o významných podnikateľov. „Mnohých bol dokonca problém nájsť na adresách uvedených v obchodnom registri. Napriek tomu dostali od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) sumy porovnateľné s dlhé roky etablovanými spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov,“ uviedlo ICJK. Ministerstvo práce neodpovedalo na otázky o vyvodení zodpovednosti ani o podrobnostiach kontrolných mechanizmov.

Pandemickú pomoc štát poskytuje podnikateľom a firmám, ktoré museli pre protipandemické opatrenia obmedziť alebo zatvoriť svoje prevádzky, poklesli im tržby najmenej o 20 percent, alebo ktoré udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. „Firmy, ktoré sme skúmali, dostali pomoc práve cez opatrenie 3/A zamerané na udržanie pracovných miest,“ vysvetlilo ICJK s tým, že je otázne, ako podozrivé firmy preukazovali úradom nárok na pomoc, keďže väčšinou nepodávajú účtovné závierky, alebo ich naposledy podali pred niekoľkými rokmi.

V rámci projektu Prvá pomoc bolo začatých viac ako 2 550 finančných kontrol. ÚPSVaR za posledných osemnásť mesiacov prostredníctvom kontrolných mechanizmov pri príspevkoch všetkých aktívnych opatrení trhu práce podalo 25 trestných oznámení z dôvodu podozrenia na neoprávnené čerpanie príspevkov všetkých aktívnych opatrení trhu práce. Informuje o tom vo svojom vyhlásení ÚPSVaR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR)


Vyjadrenie MPSVaR spolu s ÚPSVaR

MPSVaR spolu s ÚPSVaR tvrdia, že „žiadatelia o príspevky z projektu Prvá pomoc vo svojich žiadostiach podpisujú čestné vyhlásenie. V tomto čestnom vyhlásení každý žiadateľ záväzne potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov, ktoré uviedol v žiadosti. Tento spôsob vyplácania bol od začiatku nastavený vychádzajúc v ústrety žiadateľom, aby nemuseli čakať na peniaze niekoľko mesiacov. Ako je známe, úrady práce od začiatku pandémie vyplatili viac ako 2,09 miliardy eur cez viac ako 1,36 milióna platieb, ku ktorým nie je fyzicky možné detaily každej formálne správne vyplnenej žiadosti s podpísaným čestným vyhlásením žiadateľa vopred overiť.

Ďalej konštatujú, že sú si vedomí možného zneužívania pomoci, pretože tak boli nastavené systémové a interné kontrolné mechanizmy, na základe ktorých sa darí identifikovať možné zneužívanie krízového systému pomoci ľuďom. Aj v spomínanom sú prípade ministerstvo spolu s ústredím preverili možné zneužitie systému štátnej pomoci a na základe toho konali. Bolo podané trestné oznámenie a vec bola postúpená orgánom činným v konaní.

Rezort momentálne neuvažuje nad pozastavením čerpania finančných príspevkov, nakoľko sa podľa nich darí poukázať na možné zneužívanie systému pomoci ľuďom. MPSVaR a ÚPSVaR sú súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní, a preto v tejto chvíli neposkytli bližšie informácie.


Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/krajina/clanok/604594-zistenie-investigativneho-centra-jana-kuciaka-miliony-eur-z-pandemickej-prvej-pomoci-poslal-stat-schrankovym-firmam/

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.