SŽZ zaslal ministrovi financií SR stanovisko k pripravovanému systému e-faktúra

Publikované: 22.10.2021

Dňa 21.10.2021 Slovenský živnostenský zväz zaslal ministrovi financií SR Igorovi Matovičovi stanovisko k pripravovanému systému e-faktúra.

Sme toho názoru, že systém e-faktúra prinesie pre podnikateľské subjekty len administratívne zaťaženie bez reálneho benefitu. Pokiaľ by však štátna správa efektívne využívala dáta z kontrolných výkazov DPH, nový systém e-faktúry by vôbec nebol potrebný. Predpokladáme, že prostredníctvom systému e-faktúra obdrží štát tak rozsiahly objem dát, ktorý nebude vedieť prakticky a zmysluplne využívať. Návrhom zákona sa rozširuje povinnosť vystavovania faktúr aj pre tých podnikateľov, ktorí doteraz povinnosť vystavovania faktúry nemali a tiež sa rozširuje na iné typy operácií (platby nájomného a pod), čím sa podmienky pre výkon týchto činností zásadným spôsobom sprísňujú.

S návrhom zákona nesúhlasíme v plnom rozsahu a žiadame jeho stiahnutie z legislatívneho procesu.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.