Ako hodnotíte pomoc štátu firmám?

Publikované: 15.5.2020

Vážení členovia SŽZ,

Ekonomický krízový štáb pri Úrade vlády SR realizuje krátky dotazníkový prieskum medzi podnikateľmi, ktorého cieľom je získať spätnú väzbu na doterajšiu pomoc štátu firmám postihnutým dôsledkami pandémie COVID-19. Následne na základe tejto Vašej spätnej väzby budú formulovať odporúčania na spružnenie a zjednodušenie systému pomoci.

Dotazník obsahuje 8 otázok a jeho vyplnenie trvá približne 7 minút. Prosíme, aby ste tento dotazník rozposlali medzi svojich členov. Termín na vyplnenie je do piatku 22. mája. Pre vyplnenie dotazníka kliknite na tento odkaz

Ďakujeme pekne za spoluprácu!