Posledná rozlúčka s Ing. Kahanom - parte

Publikované: 27.1.2020

Dobrý deň,

s hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 21.1.2020 navždy opustil nás dlhoročný člen, cechmajster Cechu klampiarov Slovenska a spolupracovník

 Ing. Ján KAHAN.

Posledná rozlúčka bude dňa 27.01.2020 o 14:00 hod. v Dome smútku v Novom Meste nad Váhom, Škultétyho 654/3.

Česť jeho pamiatke! 

Kondolenčný list (PDF)