Príručka Šlabikár BOZP pre živnostníka

Publikované: 4.7.2019

Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov ako aj širokej verejnosti v oblasti ochrany práce.

Na zabezpečenie ústavného práva zamestnancov na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci ako aj ochrany práce komplexne, musí byť plánovanie a realizácia preventívnych a ochranných opatrení v týchto oblastiach súčasťou podnikovej kultúry ako aj súčasťou prístupu k uvedenej oblasti v prípade SZČO. Nevyhnutným predpokladom je, aby poznali a vedeli, aké riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie zamestnancov (ako aj ich samotných) v ich pracovnom procese a prostredí existujú, ako aj potrebné opatrenia, prevenciu a spôsoby ochrany pred nimi. Je tak potrebné poukazovať na príčiny vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré vznikajú z uvedených dôvodov. Rovnako je potrebné komunikovať so zamestnancami a ich zástupcami, aby si aj oni sami uvedomovali dôležitosť dodržiavania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovných podmienok ustanovených Zákonníkom práce a ďalšími predpismi a sami dbali a chránili si svoje zdravie a bezpečnosť.

V prílohe si môžete prezrieť publikácie Národného inšpektorátu práce pre odbornú spôsobilosť na obsluhu pracovných prostriedkov a pracovné úrazy v kocke.

Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi

Pracovné úrazy v kocke

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.