NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti informujú

Publikované: 18.1.2019

NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti informujú, že k 1.2. 2019 nás čakajú pomerne veľké zmeny s dopadom na dôchodkových klientov (NN je lídrom dôchodkov v SR).

 

Prvá dôležitá zmena, meníme depozitára pre dôchodkové spoločnosti (II. a III.pilier), z VUB na Slovenskú sporiteľňu.

Samoplatcovia II. a III.piliera + zamestnávatelia, ktorí platia a odvádzajú príspevky za zamestnancov budú uhrádzať príspevky na nové číslo účtu v SLSP.

 

Druhá zmena sa týka novely zákona. Výpis z osobného účtu zasielame klientom už len v elektronickej podobe, ak nepožiadali písomne o doručovanie v listinnej forme.

Viac informácií nájdete v prílohe.