Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Publikované: 23.11.2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov. Zároveň si Vám v prílohe dovoľujeme poslať pozvánku na bezplatný informačný seminár pre žiadateľov k tejto výzve, ktorý sa uskutoční 4. decembra 2017 v Banskej Bystrici.
 
Viac informácií môžete získať na webovom sídle operačného programu v časti:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/ , resp. prostredníctvom e-mailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..


 
Základné informácie o výzve:
 
Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva a/alebo zamerané na posudzovanie zhody výrobkov. Získaním certifikátu alebo posúdením zhody výrobkov poskytnú žiadatelia svojim súčasným a potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku, ako aj uistenie, že ich produkty sú v súlade s príslušnými technickými normami, čím zvýšia svoju konkurencieschopnosť a dôveryhodnosť nielen na slovenskom trhu.
 
Oprávnenými žiadateľmi sú mikro-, malé a stredné podniky registrované na území SR, zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu predloženia žiadosti existujú minimálne 3 roky.
 
Oprávnenými činnosťami sú napr. certifikácia systému manažérstva akreditovaným subjektom a výkon dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva (v rámci aktivity A.) alebo výkon posúdenia zhody autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou (v rámci aktivity B.).
 
Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh. V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov je celý proces výrazne zjednodušený.
 
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov EÚ: 4 000 000 eur
Dátum vyhlásenia výzvy: 31. október 2017
Typ výzvy: otvorená
Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja
Uzávierky hodnotiacich kôl: 1. kolo - 31. 1. 2018, 2. kolo - 30. 3. 2018, ďalšie kolá - posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca

Pozvánka na seminár v Banskej Bystrici TU.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.