Tlačová správa SŽZ zo stretnutia so štátnym tajomníkom MPSVaR SR

Publikované: 16.10.2017

Dňa 6.10.2017 sa konalo pracovné stretnutie prezidenta Slovenského živnostenského zväzu, p. Stanislava Čižmárika so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, p. Branislav Ondrušom. Témou stretnutia bola zdieľaná ekonomika a jej negatívne dopady na podnikateľské prostredie a trh práce. S touto témou úzko súvisí aj problematika nelegálneho zamestnávania, ktoré Slovenský živnostenský zväz vníma veľmi citlivo. Nelegálne zamestnávanie vytvára podobne ako služby zdieľanej ekonomiky konkurenčné výhody pre nepoctivých podnikateľov a vedie k dumpingovým cenám a znižovaniu kvality služieb v rôznych oblastiach.

P. Ondruš potvrdil svoj už predtým prezentovaný názor, že zdieľanú ekonomiku nevníma len ako príležitosť pre zúčastnených, ale aj ako riziká, a to nielen riziko nekalej konkurencie, ale aj riziká bezpečnostné, zdravotné, a spotrebiteľské, napr. pri službe Airbnb. Štát reaguje na tento stav úmyslom otvoriť kontroly zamerané na poskytovanie služieb zdieľanej ekonomiky. Výsledky kontrol môžu vyústiť do prípadnej zmeny legislatívy.

 

V budúcom roku sa bude  analýze vplyvov zdieľanej ekonomiky na trh práce a na podnikateľské prostredie venovať aj Centrum sociálneho dialógu, ako nadrezortná platforma na úrovni tripartity.

Zástupcovia SŽZ odovzdali p.Ondrušovi stanoviská k zdieľanej ekonomike a nelegálnemu zamestnávaniu, ako aj  memorandum viacerých združení taxislužieb k činnosti firmy UBER a požiadali o prizývanie Slovenského živnostenského zväzu k riešeniu týchto tém na úrovni tripartity a štátnej správy.

Slovenský živnostenský zväz plánuje služby zdieľanej ekonomiky a elimináciu jej negatívnych dopadov konzultovať aj na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.