Vyhlásenie SŽZ k problematike zdieľanej ekonomiky

Publikované: 20.9.2017

K problematike zdieľanej ekonomiky, tzv. čiernej práce a odborného vzdelávania rokovali členovia Prezídia Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) dňa 19. septembra 2017 s poslankyňou NR SR p. Ing. Janou Kiššovou, predsedníčkou Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.

Ich stretnutie nadviazalo na závery Snemu SŽZ a oživilo aj tému kompetencií živnostenských spoločenstiev v minulosti a dnes. Cieľom SŽZ je podporovať vyvážené, spravodlivé podnikateľské prostredie pre všetkých podnikateľov. Strana SaS ako liberálna strana vidí priestor na zvoľňovanie mnohokrát striktných regulácií vo viacerých odvetviach s cieľom umožniť vstup do podnikania čo najväčšiemu počtu subjektov. Je samozrejme potrebné dbať o zachovanie rozumnej miery kvality práce v danom odbore. 

Aktuálnymi témami, ktoré rezonujú v spoločnosti je stanovenie pravidiel pre poskytovateľov zdieľanej ekonomiky, ako aj eliminácia nelegálneho zamestnávania, takzvanej čiernej práce.  Nedostatočné kontroly čiernej práce ju nepriamo podporujú a nemotivujú poctivých podnikateľov k dodržiavaniu pravidiel.  Aj zdieľaná ekonomika, pokiaľ nemá jasne určené pravidlá,  vytvára veľký priestor pre nelegálnu prácu a napr. v nepravidelnej preprave osôb prináša veľkú konkurenčnú výhodu vodičom, ktorí nemusia dodržiavať povinnosti pre taxislužby, hoci poskytujú vo svojej povahe identickú službu.Vážnym problémom je aj nezáujem mladých ľudí o remeslá, zanikajú viaceré profesie a študijné odbory.  Účastníci stretnutia hľadali možnosti riešenia tohto problému: budovať odborné školy pri veľkých podnikoch,  otvoriť podmienky trhu pre mladých ľudí, zmeniť systém prechodu zo strednej školy na vysokú školu, aby mali  aj absolventi odborných škôl potrebné všeobecné znalosti pre prijatie na vysokú školu, zatraktívniť podmienky duálneho vzdelávanie aj pre malé podniky. 


V Bratislave dňa 20.9.2017

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.