MF sa dohodlo s podnikateľmi na zmenách v zákone o DPH

Publikované: 16.6.2015

Ministerstvo financií sa dohodlo s podnikateľmi na zmenách v zákone o DPH, ktorého návrh nedávno schválila vláda. Malí podnikatelia by mali štátu odviesť daň až po tom, keď im odberatelia zaplatia za ich tovary a služby. Súčasne sa podľa rezortu financií odkladá vznik práva na odpočítanie dane z kúpených tovarov a služieb až do momentu zaplatenia.

Ministerstvo financií sa dohodlo s podnikateľmi na zmenách v zákone o DPH, ktorého návrh nedávno schválila vláda. Vyplynulo to zo stretnutia ministra financií Petra Kažimíra a predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu a zástupcov stavebných podnikateľov. Podľa navrhovanej novely zákona o DPH, by mohli malí podnikatelia štátu odviesť daň až po tom, keď im odberatelia zaplatia za ich tovary a služby. Súčasne sa podľa rezortu financií odkladá vznik práva na odpočítanie dane z kúpených tovarov a služieb až do momentu zaplatenia.

Toto opatrenie by mohli využívať tí podnikatelia, ktorých ročný obrat neprekročil 75 tis. eur. Zástupcovia malých a stredných podnikateľov žiadali navýšenie tejto hranice. "Už pri predstavovaní tohto návrhu vo vláde sme hovorili, že vidíme priestor na úpravu tejto sumy. Som rád, že po rokovaní môžeme povedať, že sme sa dohodli na jej zvýšení na 100 tis. eur," povedal Kažimír. Po zvýšení hranice na 100 tis. eur by sa opatrenie malo podľa ministerstva dotýkať viac ako dvoch tretín z 200 tisíc subjektov platiacich DPH.

Na rokovaní sa zúčastnení dohodli aj na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by mala riešiť otázky vznikajúce pri platení faktúr, či problémy ku ktorým dochádza kvôli chýbajúcej trestnoprávnej zodpovednosti v tejto oblasti. "Sme radi, že tieto problémy bude niekto riešiť, nakoľko v mnohých prípadoch, najmä kvôli neplateniu faktúr dochádza ku vzniku druhotnej platobnej neschopnosti," uviedol prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik. Pracovná skupina by mala pozostávať so zástupcov Slovenského živnostenského zväzu, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Konfederácie odborových zväzov, ministerstva financií a ministerstva spravodlivosti.

Zástupcovia stavebných podnikateľov podľa ministerstva financií ocenili aj pripravované opatrenie z druhého sociálneho balíčka, týkajúce sa fakturácie bez DPH medzi dodávateľmi služieb v stavebníctve. "Veríme že po jeho zavedení do praxe už nebudeme doplácať na tých odberateľov, ktorí nám neplatia za dodané služby," povedal zástupca stavebných spoločností Jozef Válek. Všetky opatrenia by mali vstúpiť do platnosti od budúceho roka.

 

(16.06.2015)

Zdroj: Poradca podnikateľa, www.manazerskecentrum.sk/

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.