Príjmy si SZČO môže aj skombinovať

Publikované: 28.2.2017

Univerzálna optimálna kombinácia, ako čo najvýhodnejšie podnikať, podľa odborníkov neexistuje. Nastavenie závisí od celkovej výšky príjmov, výdavkov, druhu podnikania a od toho, z akého systému sociálneho zabezpečenia chcete v budúcnosti čerpať. "V prvom rade je potrebné určiť si ciele a výhody, ktoré podnikateľ očakáva od možností, ktoré predpisy umožňujú, a podľa toho si zvoliť vhodnú kombináciu," hovorí Roman Konrád, konateľ spoločnosti Profinam.

Živnosť

Najväčšia výhoda živnosti je, že v roku 2017 sa zvýši limit na paušálne výdavky na sumu 20-tisíc eur a percentuálna sadzba paušálnych výdavkov porastie na 60 percent. Maximálny hrubý príjem, z ktorého sa budú vypočítavať, je 33 333,33 eura. "Pri vyššom príjme a malých reálnych výdavkoch sa výhoda živnosti stráca," hovorí Roman Konrád, konateľ spoločnosti Profinam. Samozrejme, je potrebné pamätať aj na súvisiace povinné odvody, ktoré pri vyššom príjme, teda vyššom základe dane, budú pomerne vyššie. Ak si uplatňujete skutočné výdavky, môžete účtovať v jednoduchom či podvojnom účtovníctve alebo viesť daňovú evidenciu. "Ak vediete jednoduché účtovníctvo či daňovú evidenciu, do daňových výdavkov vám pôjde len to, čo ste fyzicky uhradili v hotovosti alebo bankovým prevodom," hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska.

Pozor na novinku

Za daňový výdavok sa neuzná náklad spojený s hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom poskytnutým na základe zmluvy o výpožičke. Ak si živnostník na podnikanie požičiaval hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, napríklad automobil na základe zmluvy o výpožičke, mohol si uplatniť vo výdavkoch náklady na spotrebované pohonné látky či parkovné. Takéto výdavky od roku 2017 daniari neuznajú za daňové. Živnosť a eseročka Kombinácia živnosti a eseročky je vhodná, ak konateľ nemá iný príjem, napríklad zo zamestnania, kde by si mohol uplatniť nezdaniteľnú časť, respektíve daňový bonus. Prípadne má doplnkové podnikateľské činnosti, ktoré vykonáva prostredníctvom živnosti. "Rovnako v prípade, ak eseročka je platcom DPH a niektoré služby poskytuje živnostník bez DPH konečným spotrebiteľom – neplatiteľom DPH," hovorí Konrád. Povedať, od akého príjmu podnikať na živnosť, eseročku či kombináciu, je ťažké. "Voľba formy podnikania nezávisí len od príjmov a daňovo-odvodového zaťaženia. Dôležité je, v čom podnikáte," hovorí Ján Marônek, právnik z firmy M2 Business. Pri podnikaní v rizikovej oblasti odporúča kapitálovú spoločnosť, hoci dane a odvody vychádzajú lepšie cez živnosť. Prípadne je možná štruktúra, keď eseročka slúži na prevádzku a živnosť na zhromažďovanie kapitálu. Obchody kontrahuje eseročka, ktorá znáša i podnikateľské riziko. Tejto eseročke však fakturuje živnostník. "Samozrejme, išlo by o kontrolovanú transakciu," vysvetľuje. Podnikanie treba ošetriť z pohľadu transferového oceňovania, ako aj zásad Daňového poriadku. Živnosť a zamestnanie Takáto kombinácia je vhodná pri začiatkoch podnikania ako jednoduchá forma a v prípade skončenia činnosti je jednoduché zrušiť alebo pozastaviť živnosť. "Pri zvýšení limitu paušálnych výdavkov sa stáva živnosť atraktívnejšou ako v minulosti," hovorí Roman Konrád. Ak je živnosť pri zamestnaní len doplnková a tvorí malý príjem, je dobré zvážiť prekročenie limitu na platenie odvodov do Sociál nej poisťovne. Ak chcete prejsť v zamestnaní z pracovného pomeru na živnosť, tiež pozor. Nezabudnite na to, že v pracovnom pomere ste chránený Zákonníkom práce ako zamestnanec (dovolenka, skončenie PP, iné práva, ktoré vám Zákonník práce dáva). "Ak budete svojmu ,zamestnávateľovi‘ svoje výkony fakturovať cez živnosť, tak sa váš vzťah s ním zmení z pracovnoprávneho na obchodnoprávny," hovorí Ján Marônek, právnik z firmy M2 Business.

Čo to znamená?

Budete mať pozíciu podnikateľa bez práv, ktoré by vám inak Zákonník práce priznával. Treba preto zvážiť aj pracovnoprávne istoty a výhody, o ktoré sa môže takouto zmenou spolupráce prísť. Živnosť a dohoda V tomto prípade ide o podobnú kombináciu ako pri spojení živnosť a zamestnanie. "Dohoda sa môže viac oplatiť niektorým skupinám daňovníkov, ako sú napríklad študenti alebo dôchodcovia," hovorí Roman Konrád, konateľ spoločnosti Profinam. Vo všeobecnosti je najvýhodnejšie zamestnať sa na dohodu študentovi, pretože si uplatňuje odvodovú výnimku aj nezdaniteľnú časť základu dane. "O niečo horšie sú na tom dôchodcovia, pretože tí na rozdiel od študentov musia z dohody odvádzať aj poistné na dôchodkové poistenie. To sa im však čiastočne vráti tým, že štát im raz ročne dôchodok prepočíta a vplyvom uhradených odvodov zvýši o pár centov," vysvetľuje Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. Dohody je po novom možné uzatvárať už len na určitý čas, maximálne na jeden rok.

 

(28.02.2017)

Zdroj: Hospodárske noviny, HN; 20/02/2017; 35/2017; s.: 15; PODNIKANIE; redakcia

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.