ŽIVNOSTNÍCI POZOR: Toto treba zaplatiť k 8. novembru

Publikované: 4.11.2016

Živnostníkom s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania zostáva už len niekoľko dní na to, aby si skontrolovali, aké poistné do Sociálnej poisťovne (SP) majú uhradiť k 8. novembru 2016. Poisťovňa k 1. októbru 2016 prehodnotila ich odvodovú povinnosť na základe údajov z daňového priznania za rok 2015. Zmeny im oznámila v októbri 2016 písomným Oznámením o vzniku a zániku poistenia, o zmene vymeriavacieho základu a o výške poistného na sociálne poistenie.

Povinné poistenie SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015, vzniká od 1. októbra 2016, ak za rok 2015 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 5148 eur a majú k 1. októbru 2016 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, alebo vykonávajú napr. činnosť umelca, autora, športovca bez oprávnenia. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2015 bez odpočítania výdavkov.

SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 a poistenie im trvalo k 30. júnu 2016, za obdobie júl, august a september 2016 platili poistné rovnako, ako platili do 30. júna 2016. Ak tieto SZČO dosiahli za rok 2015 príjem z podnikania vyšší ako 5148 eur, za obdobie od 1. októbra 2016 platia poistné mesačne vo výške uvedenej v oznámení, ktoré im zaslala SP.

"Povinné poistenie zaniká 30. septembra 2016 tým SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2015 a ktoré za kalendárny rok 2015 dosiahli príjem rovnajúci sa sume 5148 eur alebo nižší. V prípade akýchkoľvek nejasností odporúčame SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne," uviedol pre TASR Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Zdroj: TASR, teraz.sk - http://www.teraz.sk/ekonomika/szco-s-odlozenym-danovym-priznanim/226342-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.