Pred koncom roka bolo vyhlásených o desatinu viac konkurzov

Publikované: 4.11.2016

V treťom štvrťroku 2016 bolo na Slovensku vyhlásených 73 konkurzov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 66 vyhlásenými konkurzmi predstavuje nárast o 10,61 %.

Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK), ktorá prevádzkuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v treťom štvrťroku 2016 bolo povolených 22 reštrukturalizácií, rovnako ako v treťom štvrťroku 2015.

Počet sa stabilizoval

Najviac konkurzov bolo vyhlásených v odvetviach veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (19), nasledujú odvetvia priemyselnej výroby (10) a odborné, vedecké a technické činnosti (10).

Najviac reštrukturalizácií bolo povolených v odvetviach priemyselná výroba (4), veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov (4) a zdravotníctvo a sociálna pomoc (4).

"Počet firiem v úpadku, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, alebo ktorým bola povolená reštrukturalizácia v stavebníctve sa stabilizoval. V počte vyhlásených konkurzov na stavebné podniky a podniky z nadväzujúcich odvetví sme zaznamenali najväčší medziročný pokles v porovnaní s inými skupinami odvetví a počet povolených reštrukturalizácií zostal na rovnakej úrovni," zhodnotila Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

Z regionálneho hľadiska v treťom štvrťroku bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (25) a Prešovskom kraji (11), najmenej v Košickom kraji (3).

Najviac povolených reštrukturalizácií bolo v Banskobystrickom (9), Trnavskom a Prešovskom kraji (v oboch po 4), v Nitrianskom a Trenčianskom kraji nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia.

Vedú firmy bez ľudí

Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu spomedzi právnických osôb s vyhláseným konkurzom predstavovali spoločnosti bez zamestnancov (50,88 %).

Medzi živnostníkmi v konkurze boli najväčšou skupinou živnostníci v pozícii samozamestnávateľov - až 81,25 %.

Najviac subjektov s povolenou reštrukturalizáciou tvorili právnické osoby zamestnávajúce od desať do 99 pracovníkov.

Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v treťom štvrťroku vyhlásený konkurz, boli akciová spoločnosť Zberné suroviny, podnikajúca vo veľkoobchode s odpadom a šrotom, ktorá vyhlásila konkurz po pôvodne povolenej reštrukturalizácii a zamestnávala 250 - 499 zamestnancov a akciová spoločnosť IE group, podnikajúca v oblasti ostatných inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva so 150 - 199 zamestnancami.

Najviac zamestnancov medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou mali akciová spoločnosť ELTECO, zameraná na výrobu elektrických motorov, generátorov a transformátorov, a akciová spoločnosť Nexis Fibers, výrobca umelých vlákien, ktoré zamestnávali od 250 do 499 pracovníkov.

V analýze spoločnosti CRIF SK sú zahrnuté tie podnikateľské subjekty, právnické osoby a fyzické osoby - živnostníci, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, alebo na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz alebo malý konkurz, vrátane tých subjektov, ktorým bola najskôr povolená reštrukturalizácia, neskôr však bolo reštrukturalizačné konanie zastavené a na ich majetok bol vyhlásený konkurz.

Zdroj: SME.sk - http://ekonomika.sme.sk/c/20374911/pred-koncom-roka-bolo-vyhlasenych-o-desatinu-viac-konkurzov.html