Darček od Kažimíra – zvýšenie paušálnych výdavkov. Kto ušetrí najviac?

Publikované: 23.9.2016

Paušálne výdavky sa zvyšujú na 60 percent. Maximálne budú 20 tisíc eur a nebudú sa počítať podľa mesiacov podnikania. Vo výhode budú autori, ak si kombinujú aktívne a pasívne príjmy.

Najväčším prekvapením stredy je, že po novom si budú môcť od januára živnostníci uplatniť paušálne výdavky až 60 percent. Dnes je to 40 percent. Zvyšuje sa aj ročný strop ich výšky – z 5 040 eur na maximálne 20-tisíc eur ročne. A ešte jedna dôležitá zmena.

Podľa navrhovaného znenia v porovnaní so súčasným sa paušálne výdavky nerozpočítavajú na jednotlivé mesiace. Neberie sa do úvahy, či podnikateľ podnikal časť zdaňovacieho roka alebo celý rok. Živnostníci nebudú musieť viesť účtovníctvo, platiť účtovníčku a v marci 2018 určite zaplatia štátu na daniach a aj odvodoch oveľa menej.

„Problematika zvýšenia limitu paušálnych výdavkov pre živnostníkov je v súčasnosti predmetom analýzy. Po jej ukončení bude prijaté definitívne riešenie a pripravená legislatívna úprava,“ napísala nám hovorkyňa rezortu Alexandra Gogová keď sme sa v júli zaujímali, či sa v novele zákona o dani z príjmov počíta aj so zmenou paušálnych výdavkov pre živnostníkov.

V stredu po rokovaní vlády minister financií Peter Kažimír povedal, že strop paušálu určil rezort „arbitrárne“, teda podľa svojej úvahy a odhadov. Vraj si ministerstvo otestuje ako sa živnostníci postavia k zmenám. Spočítané však už majú, koľko to bude stáť rozpočet. Podľa slov ministra by mal byť dopad paušálu 40 miliónov eur.

Potešenie od ministra

Zástupcovia podnikateľov a živnostníkov sa tešia. Už roky presadzujú úpravu paušálu.
„Navrhovali sme zvýšiť percento aj absolútnu výšku uplatnenia paušálnych výdavkov. Presadzovali sme tiež ich použitie aj pre iné druhy príjmov, ako napríklad na príjmy z prenájmu. Chceli sme, aby ich bolo možné použiť na účtovné obdobie kalendárneho roka, teda nie mesačne. Poslednou požiadavkou bolo, aby sa hranica na ich uplatnenie vrátila na pôvodnú výšku 49 790 eur ročného príjmu,“ priblížil požiadavky podnikateľov Vladimír Sirotka, prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov.

Od januára sa paušál zvýši na 60 percent, jeho ročný strop porastie z 5 040 eur na 20-tisíc eur.

„Znamená to, že sa zvýšila aj hranica pre uplatnenie paušálnych výdavkov do obratu 33 333 eur ročne (60 % zo sumy 33 333,33 eura je 20-tisíc eur, čo predstavuje limit paušálnych výdavkov, pozn. red.). To znamená, že paušál bude môcť využiť oveľa viac živnostníkov,“ komentuje V. Sirotka. Dodáva, že asociácia bude ďalej presadzovať vyššiu hranicu obratu pre použitie paušálu.

Koľko živnostníci ušetria

Keď vláda v roku 2013 oklieštila paušálne výdavky, zaviedla maximálny strop 5 040 eur a mesačné uplatňovanie paušálu, živnostníci na zmeny neboli pripravení.
Narástol im daňový základ, museli doplácať na dani a potom od júla sa im zvýšili sociálne odvody. Neskôr dostali „pozdrav“ od zdravotnej poisťovne v podobe zvýšených zdravotných odvodov.

Tentoraz ich vláda prekvapila príjemne. Ušetriť budú môcť na dani stovky eur a určite sa im znížia aj sociálne a zdravotné odvody.
Daňový poradca Martin Tužinský vypočítal, ako sa zmena dotkne podnikateľov podľa ich hrubých príjmov.
„Ak živnostník zarobí ročne 10 384,08 eura (v priemere 865,34 eura mesačne) a uplatnil si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, neplatil daň z príjmov v roku 2016 a nebude ju platiť ani v roku 2017,“ hovorí M. Tužinský.
Upozorňuje ale na to, že vzhľadom na zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu pre poistné zaplatí na odvodoch do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o 70,80 eura viac. To znamená, že tento podnikateľ novelu zákona o dani z príjmov nepocíti, naopak zaplatí štátu o 70,80 eura ročne viac na zvýšených odvodoch.
Šetriť bude už ten živnostník, ktorý má ročné príjmy 12 689,88 eura (v priemere 1 057,49 eura mesačne). Na dani ušetrí 269,69 eura. Na odvodoch zaplatí o 70,80 eura viac a jeho čistá úspora je teda 198,89 eura.

Živnostník, ktorý si ročne fakturuje 15 753,12 eura (v priemere 1 312,76 eura mesačne) ušetrí na dani 667,07 eura a na odvodoch do SP a ZP zaplatí v roku 2017 o 75,08 eura menej. Bude platiť minimálne odvody. Na zmene paušálnych výdavkov teda ušetrí 1 568,03 €.

Top šetrenie

„Podnikateľ, ktorý má hrubý príjem za rok 19 682,07 eura (v priemere 1 640,17 eur) ušetrí najmä z dôvodu, že uplatnením paušálnych výdavkov jeho vymeriavací základ na účely výpočtu SP a ZP klesne z 821,11 eura na 441,50 eura, čo bude v konečnom dôsledku predstavovať úsporu 3 025,64 eura v porovnaní s rokom 2016. Z uvedeného vyplýva, že každý podnikateľ, ktorého výška ročného príjmu sa bude v roku 2017 pohybovať od 12 689,88 eura do 19 682,07 eura, bude platiť na rozdiel od roku 2016 minimálnu výšku odvodov do SP a ZP. Táto úspora sa ale prvýkrát prejaví až pri platbe poistného do SP za júl 2018,“ vysvetľuje M. Tužinský.

Vo výhode autori, umelci a aj novinári

Najviac z novely vyťažia podľa M. Tužinského autori a umelci, ktorých príjmy sa skladajú z aktívnych príjmov (honorár za vytvorenie diela) a pasívnych príjmov (honorár za poskytnutie licencie).
„Môžu si totiž uplatniť 60 % paušálne výdavky z každého druhu príjmu osobitne. Ich paušálne výdavky môžu byť v úhrne až 40-tisíc eur (60 % z príjmu 66 666,66 eur) namiesto 10 080 eur (2 x 5 040 eur) v roku 2016. Pri optimálnej kombinácii aktívnych a pasívnych príjmov si autor či umelec môže uplatniť 60 % zo sumy 38 631,33 eur (23 178,80 eur) bez toho, aby mu vzniklo povinné sociálne poistenie.“

Ťahanice o paušál

Keď potrebovala vláda v minulosti vybrať viac peňazí, siahla na paušálne výdavky. Takto to praktizuje už roky. Napríklad do konca roku 2005 boli paušálne výdavky len 25 percent.
Mohol ich použiť len daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia. Na remeselné živnosti platil pritom paušál 60 percent. 

Od 1. januára 2006 sa sadzba paušálnych výdavkov pre príjmy z podnikania, samostatnej zárobkovej činnosti a aj prenájmu zvýšila na 40 percent, pričom pri príjmoch z remeselných živností vláda ponechala sadzbu 60 percent. Okrem toho si k paušálu mohol živnostník pripočítať aj poistné odvody.
Ďalšia zmena prišla v roku 2011. Paušálne výdavky vo výške 60 percent pre remeselné živnosti boli zrušené. Všetci živnostníci už mohli uplatniť paušálne výdavky iba vo výške 40 percent.

Od roku 2013 prišlo ďalšie oklieštenie paušálu. Ľudia, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť, si už od príjmu z prenájmu nemôžu odpočítať paušálne výdavky. Využiť budú môcť len skutočné výdavky. Mnohým prenajímateľom sa tak zvýšila daň, ktorú musia platiť.
Pre uplatnenie paušálnych výdavkov v roku 2013 však nastala ešte jedna zásadná zmena. Stanovil sa na ne maximálny strop 5 040 eur ročne a mesačne 420 eur. Ak živnostník podnikal len pol roka, nemôže si zaúčtovať celú sumu 5 040 eur ale len  2 520 eur, teda šesťnásobok sumy 420 eur.

Paušálne výdavky v roku 2016

  • na príjmy z podnikania,
  • na príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • na príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • paušál je 40 percent, maximálny strop je  5040 eur, mesačne najviac 420 eur,
  • uplatniť si ich môže podnikateľ ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť roku 2016 (časť zdaňovacieho obdobia).

V roku 2017

  • paušál bude 60 percent, strop je nastavený na 20 tisíc eur ročne,
  • paušál sa nebude rozpočítavať na mesiace

Zdroj: Zuzana Kollárová, Trend.sk - http://www.etrend.sk/podnikanie/darcek-od-kazimira-zvysenie-pausalnych-vydavkov-kto-usetri-najviac.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.