Od začiatku tohto roka bolo v SR vyhlásených 192 konkurzov spoločností

Publikované: 15.9.2016

Od začiatku tohto roka do konca augusta bolo na Slovensku vyhlásených 192 konkurzov spoločností (dlžníkov), čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď bolo na Slovensku vyhlásených 217 konkurzov, predstavuje pokles o 11,52 %.

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o., ktorá prevádzkuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní poklesol aj počet povolených reštrukturalizácií. Za osem mesiacov tohto roka ich bolo 52, čo oproti 64 povoleným reštrukturalizáciám za prvých osem mesiacov roka 2015 predstavuje medziročný pokles o 18,75 %.

Rovnako ako v roku 2015, aj k 31. augustu 2016 bolo najviac konkurzov vyhlásených v odvetviach veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (54), nasledujú odvetvia priemyselnej výroby (31) a stavebníctva (30). Avšak v medziročnom porovnaní počet vyhlásených konkurzov vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov klesol o 20,59 % a v priemyselnej výrobe o 20,51 %. V stavebníctve počet vyhlásených konkurzov ostal na rovnakej úrovni.

"Od začiatku roka 2016 počet vyhlásených konkurzov klesol vo väčšine odvetví. Rovnaký vývoj prebiehal aj v počte povolených reštrukturalizácií. Znamená to, že v stave úpadku, ktorý dlžníci začali riešiť v zmysle platnej legislatívy konkurzom alebo reštrukturalizáciou, sa do konca augusta ocitlo menej podnikateľských subjektov než pred rokom, čo odráža pokračujúci priaznivý vývoj slovenskej ekonomiky," zhodnotila Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau.

Z regionálneho hľadiska bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (47), Košickom (32) a v Trnavskom kraji (24), najmenej v Trenčianskom kraji (10).

K 31. augustu 2016 bolo najviac povolených reštrukturalizácií v Banskobystrickom (17), Bratislavskom (11) a v Trnavskom kraji (8), najmenej povolených reštrukturalizácií bolo v Nitrianskom (1) a v Trenčianskom kraji (1).

Z hľadiska počtu zamestnancov najväčšiu skupinu spomedzi právnických osôb s vyhláseným konkurzom predstavovali právnické osoby bez zamestnancov (47,44 %). Medzi živnostníkmi v konkurze boli najväčšou skupinou živnostníci v pozícii samozamestnávateľov - až 80,56 %. Najviac subjektov s povolenou reštrukturalizáciou tvorili podnikateľské subjekty zamestnávajúce od 10 do 99 pracovníkov.

Medzi podnikateľskými subjektmi, ktoré do 31. augusta 2016 začali riešiť úpadok vyhlásením konkurzu, boli aj väčší zamestnávatelia. Najväčším zamestnávateľom s 250 až 499 pracovníkmi bola spoločnosť Zberné suroviny, a. s., podnikajúca vo veľkoobchode s odpadom a šrotom. Druhým najväčším zamestnávateľom bola spoločnosť IE group, a. s., ktorá podnikala v oblasti ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo, s počtom zamestnancov v intervale od 150 do 190.

Najväčšími zamestnávateľmi medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou boli Retail Value Stores, a. s., ktorá prevádzkovala hypermarkety Carrefour, výrobca elektrických motorov, generátorov a transformátorov ELTECO, a. s., a výrobca umelých vlákien Nexis Fibers, a. s. Pred povolením reštrukturalizácie zamestnávali od 250 do 499 pracovníkov.

Ako ďalej vyplýva z analýz spoločnosti CRIF SK, k 31. augustu 2016 bolo pre nedostatok majetku zrušených 61 konkurzov, z rovnakého dôvodu zastavených 94 konkurzných konaní a 6 konkurzov bolo vyhlásených po predchádzajúcom povolení reštrukturalizácie. Potvrdením plánu sa skončilo 47 reštrukturalizácií.

 

Zdroj: TASR, teraz.sk - http://www.teraz.sk/ekonomika/od-zaciatku-tohto-roka-bolo-na-slovensk/217388-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.