Činnosti k zmene legislatívy

Zobrazené položky 

Akčný plán k Stratégii hospodárskej politiky SR 2030 - pripomienky SŽZ

(Činnosti k zmene legislatívy, 21.11.2019)
Pripomienky Slovenského živnostenského zväzu k materiálu 1. Akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 – (medzirezortné pripomienkovacie konanie) Úvod        Návrh 1. akčného plánu SR pre realizáciu opatrení... Čítajte viac...

Návrh na doplnenie dokumentu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Slovenský živnostenský zväz ako reprezentant živnostníkov, malých a stredných podnikateľov v oblasti remeselných prác a v oblasti služieb,  považuje odborné vzdelávanie a výchovu mladých ľudí za jednu z kľúčových priorít pre zachovanie kvality remesiel a ich ďalší rozvoj... Čítajte viac...

Zákon o odpadoch - stanovisko CPS

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znenie ust. § 77 ods. 2 Zákona o odpadoch  Podporujeme súčasné znenie ust. § 77 ods. 2 Zákona o odpadoch, ktoré vymedzuje pôvodcu... Čítajte viac...

Stanovisko - zákon dani z príjmu 2019

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Stanovisko k predbežnej informácií k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „návrh zákona o dani z príjmov). Na prelome rokov  2018 a 2019 zverejnilo Ministerstvo financií SR  na portáli Slovlex predbežnú informáciu o plánovanej... Čítajte viac...

Riziká zamestnávateľa v oblasti BOZP

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Rozbor rizík  vyplývajúcich živnostníkovi ako zamestnávateľovi  v oblasti BOZP a vymedzenie okruhov tém na riešenie Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) sa usiluje o zlepšenie informovanosti živnostníkov a malých podnikateľov v oblasti BOZP, aby ich ochránil pred prípadnými... Čítajte viac...

Problematika zamestnávania ľudí na živnosť namiesto TPP (tzv. forced self-employment)

(Činnosti k zmene legislatívy, 20.11.2019)
Na Slovensku dnes často firmy zamestnávajú ľudí cez ich živnosť namiesto pracovnej zmluvy. Tento nezvyčajný fenomén súvisí s relatívne vysokým daňovým a odvodovým zaťažením závislej práce. Príjmy z podnikania formou živnosti – hovoríme o fyzických osobách podnikateľoch... Čítajte viac...

Príručka Šlabikár BOZP pre živnostníka

(Činnosti k zmene legislatívy, 4.7.2019)
Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov ako aj širokej verejnosti v oblasti ochrany práce. Na zabezpečenie... Čítajte viac...

NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti informujú

(Činnosti k zmene legislatívy, 18.1.2019)
NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti informujú, že k 1.2. 2019 nás čakajú pomerne veľké zmeny s dopadom na dôchodkových klientov (NN je lídrom dôchodkov v SR).   Prvá dôležitá zmena, meníme depozitára pre dôchodkové spoločnosti (II. a III.pilier), z VUB na Slovenskú... Čítajte viac...

OľaNO: Zmeny v Obchodnom zákonníku majú zlepšiť platobnú disciplínu

(Činnosti k zmene legislatívy, 7.9.2018)
Prvým návrhom je, aby podnikateľ platil faktúry podľa termínu ich splatnosti v rade a neuprednostňoval tie, ktoré by chcel. Návrh zmien v Obchodnom zákonníku, ktoré majú podporiť platobnú disciplínu, predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu opozičné hnutie OĽaNO. Majú... Čítajte viac...

Ministerstvo hospodárstva pripravilo zákon o zájazdoch

(Činnosti k zmene legislatívy, 22.2.2018)
Rezort hospodárstva pod vedením ministra Petra Žigu (Smer-SD) pripravil návrh zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Nová právna norma má zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a... Čítajte viac...