Pripravované podujatia - marec 2018

Publikované: 13.3.2018

Vzdelávajte sa s nami bezplatne už aj v regiónoch

Keďže v Slovenskej republike dlhodobo absentovala inštitúcia, ktorá by pod jednou strechou (one-stop-shop) poskytovala komplexné služby pre záujemcov o podnikanie, začínajúcich podnikateľov či pomohla existujúcim podnikateľom expandovať, Slovak business agency sa rozhodla stať prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania. 

Národné podnikateľské centrum aj vo vašom kraji sa stáva dnes realitou – Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčín, Trnava sú mestá, kde nás nájdete. Ak máte záujem o služby v rôznych oblastiach a fázach životného cyklu podnikania, neváhajte nás kontaktovať, či sledovať náš web. 

Poskytujeme bezodplatne široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a stredných podnikateľov. Našim zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby - nepodnikateľov k vstupu do podnikania. 

Aktuálne môžete zdarma využiť služby akceleračného programu, ktorý ponúka predovšetkým odborné konzultácie – právne, daňové, finančné, skupinové poradenstvo – workshopy, semináre, kancelárske priestory v coworkingu a mnoho iného. 

Poskytujeme komplexnú, ucelenú a bezplatnú podporu v tom najkritickejšom bode – pred začiatkom podnikania. Chceme, aby ste sa vedeli lepšie zorientovať v množstve zákonných povinností a dostali odpovede na témy, ktoré vás trápia.

Chceli by ste si rozšíriť obzory, doplniť vedomosti a spoznať ľudí z rôznych kútov sveta? Jednou z možností, ako načerpať inšpiráciu a nové trendy v rozličných oblastiach podnikania, je zúčastniť sa nášho stážového programu. Po splnení podmienok máte možnosť absolvovať zahraničnú stáž či zúčastniť sa medzinárodnej konferencie alebo workshopu, a to celkom bezplatne. 

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v krajoch, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Cieľom celého projektu financovaného EÚ, Európskym fondom regionálneho rozvoja, je vytvoriť priestor na kreovanie nových podnikateľských nápadov, ako aj celkovo zatraktívniť podnikanie na Slovensku. 

Viac na www.sbagency.skwww.npc.sk

 

PRE NEPODNIKATEĽOV SME PRIPRAVILI::

Skupinové aktivity

12.03.2018 - Mám nápad, chcem podnikať 

Trnava

Viac info: http://www.sbagency.sk/mam-napad-chcem-podnikat#.Wp01PUxFxv0

 

 

12. – 16.03.2018 - Kurz podnikateľských zručností 

Košice

Viac info: http://www.sbagency.sk/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-0#.Wp02Y0xFxv0

 

 

13.03.2018 Podnikanie na mieru

Prešov

Viac info: http://www.sbagency.sk/podnikanie-na-mieru#.Wp03HkxFxv0

 

 

14.03.2018 Ako vybudovať vlastnú značku od základov

Banská Bystrica

Viac info: http://www.sbagency.sk/ako-vybudovat-vlastnu-znacku-od-zakladov#.WqEG4ExFxv0

 

 

14.03.2018 - Keď má internet predávať

Prešov

Viac info: http://www.sbagency.sk/ked-ma-internet-predavat#.Wp05FkxFxv0

 

 

15.03.2018 GASTRONÓMIA – prvé kroky pre úspešný začiatok podnikania

Trenčín

Viac info: http://www.sbagency.sk/gastronomia-prve-kroky-pre-uspesny-zaciatok-podnikania#.WqEwwOjOVPY

 

 

19. – 23.03.2018 Kurz podnikateľských zručností 

Prešov

Viac info: http://www.sbagency.sk/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-1#.Wp053ExFxv0

 

 

20.03.2018 Branding – budovanie značky 

Žilina

Viac info: http://www.sbagency.sk/branding-budovanie-znacky#.WqEyFujOVPY