Rokovanie predstaviteľov SŽZ so štátnym tajomníkom ministerstva školstva p. Stanislavom Partilom k odbornému vzdelávaniu

Publikované: 9.4.2024

Dňa 13. marca 2024 sa na podnet SŽZ konalo pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR s cieľom vytvoriť pre zástupcov SŽZ priestor v externých pracovných komisiách ministerstva, ktoré sa venujú zmenám v oblasti stredného odborného školstva. Zástupcovia SŽZ navrhli a ministerstvo prijalo návrh na zastúpenie v 5 komisiách:  Moderné vzdelávanie na stredných školách; Lepšie pravidlá pre sieť škôl; Revízia normatívov základných a stredných škôl;  Kvalitnejšie odborné vzdelávanie; Celoživotné vzdelávanie.  Ďalej bolo diskutované aj stanovisko SŽZ  k návrhu zmeny štruktúry študijných a učebných odborov SŠ v sektore stavebníctva. Tento návrh je v štádiu rozpracovanosti a je potrebné pri jeho finalizácií dôsledne sa zaoberať podnetmi stavovských organizácií z oblasti stavebníctva, aby nedošlo k zániku remeselných profesií a ďalšiemu prehĺbeniu súčasného vážneho nedostatku pracovných síl.

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.