Podnikatelia budú musieť od budúcoročného apríla viesť stavebnú dokumentáciu elektronicky

Publikované: 29.10.2023

V prvej fáze pôjde o zavedenie jednotných formulárov.


BRATISLAVA. Stavebné konania a komunikácia so stavebnými úradmi sa od apríla budúceho roka budú viesť v informačnom systéme. Na elektronizácii stavebných konaní pracuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu.

Podľa novej stavebnej legislatívy budú musieť podnikatelia od 1. apríla 2024 viesť dokumentáciu stavby už len v informačnom systéme. Fyzické osoby táto povinnosť čaká od roku 2028.

Informoval o tom riaditeľ tlačového odboru ÚÚPV SR Pavel Machava.

 

Nový portál

"V prvej fáze od 1. apríla 2024 bude nasadená verzia 1.0. V nej pôjde o zavedenie jednotných formulárov na žiadosti, stanoviská a rozhodnutia, zavedenie zdieľaného úložiska a funkcie doručovania a podpisovania v rámci Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Bude to užívateľsky jednoduchý a prehľadný portál," priblížil predseda ÚÚPV SR Martin Hypký.

Ako dodal, úrad zároveň pracuje aj na pokračujúcej verzii, s nasadením ktorej počíta k 1. januáru 2026. Informačný systém bude mať podobu portálu, ktorý bude prepojený na slovensko.sk.

Nová stavebná legislatíva prinesie od apríla budúceho roka niekoľko zmien v stavebných konaniach. Jednou z nich je podľa ÚÚPV SR zrýchlenie a zefektívnenie procesov.

"Zákon o výstavbe umožní zrýchlený priebeh procesu povoľovania aj tým, že stanovil jasné lehoty, kedy sa má aký úkon vykonať, niektoré spája do obsahovo príbuzných celkov, a taktiež tým, že skrátil lehoty na rozhodovanie v prípade projektu bez rozporov," vysvetlil generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie ÚÚPV SR Roman Skorka.

 

Nové lehoty

Po novom sa tiež stanovia presné lehoty na vyjadrenia. Ak sa dotknutý subjekt nevyjadrí v určenej lehote, bude to znamenať, že súhlasí, vysvetľuje ÚÚPV SR. Nový stavebný zákon je tiež postavený na princípe jedného konania a jedného povolenia.

V praxi to teda podľa ÚÚPV SR znamená, že v jednom povoľovacom konaní, ktorého výsledkom bude rozhodnutie o povolení stavby, si bude musieť stavebník obhájiť stavebný zámer voči všetkým reguláciám.

O stavebných konaniach sa bude podľa nového zákona o výstavbe rozhodovať prostredníctvom všeobecného stavebného úradu. Prenesený výkon štátnej správy tak prejde postupne z miest a obcí naspäť na štát.

Pod všeobecný stavebný úrad, teda ÚÚPV SR, budú spadať regionálne pobočky ÚÚPV SR vo ôsmich krajských mestách (regionálne stavebné úrady) a špeciálne stavebné úrady.

Z miest a obcí budú však kompetencie prechádzať postupne. Počas dvojročného prechodného obdobia dostanú mestá a obce čas na ukončenie správnych konaní, ktoré sa začali pred 31. marcom 2024.

"Takto nastavená štruktúra bude efektívnejšia a zabráni prieťahom v konaní, resp. nekonaniu. Zvýši sa predpoklad zákonnosti a vymožiteľnosti práva," doplnil Hypký.


Zdroj: https://index.sme.sk/c/23233919/podnikatelia-budu-musiet-od-buducorocneho-aprila-viest-stavebnu-dokumentaciu-elektronicky.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.