Podnikatelia budú mať priamu podporu. Na Slovensku vzniknú európske centrá digitálnych inovácií

Publikované: 21.8.2023

Prvé zálohové platby pre centrá by mali byť úspešným konzorciám vyplatené už do konca augusta.


Na Slovensku budú zriadené európske centrá digitálnych inovácií, ktoré budú podnikom poskytovať služby na podporu zavádzania nových technológií a inovácií. Ide o jeden z míľnikov tretej žiadosti o platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Prvé zálohové platby pre centrá by mali byť úspešným konzorciám vyplatené už do konca augusta. Informoval o tom vo štvrtok vedúci tlačového oddelenia Ministerstva investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie Andrej Ďuríček.

Pomoc spoločnostiam

Ich cieľom je pomáhať spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v obchodných či výrobných procesoch, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie.

"Slovensko v rokoch 2020 a 2021 zorganizovalo dve kolá národnej súťaže s cieľom vybrať organizácie alebo konzorciá s preukázateľnými odbornými kapacitami a skúsenosťami v oblasti výskumu, vývoja a nasadzovania digitálnych inovácií v prostredí biznisu a verejnej správy," objasnil Ďuríček.

Európska komisia po odbornom posúdení vybrala päť slovenských konzorcií, z ktorých štyri získali finančnú podporu vo výške 50 percent celkových oprávnených výdavkov.

Zálohové platby

Patria sem centrá Edih Cassovium v Košiciach, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Hopero a Centrum inovatívneho zdravotníctva so sídlami v Bratislave. Jednému konzorciu udelila známku excelentnosti bez finančnej podpory, a to Slovenskému centru digitálnych inovácií, ktoré sa taktiež nachádza v hlavnom meste.

Do konca augusta budú konzorciám vyplatené prvé zálohové platby a ECDI môžu začať poskytovať svoje služby cieľovým skupinám, ktorými sú mikro, malé a stredné podniky, malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácie verejného sektora.

Oneskorený cieľ

Na oficiálnej webstránke plánu obnovy je cieľ zatiaľ označený ako oneskorený napriek tomu, že ho rezort investícií považuje za splnený. "S úspešnými ECDI boli uzatvorené zmluvy a jednotlivé centrá majú zriadené svoje webstránky s informáciami o poskytovaných službách," doplnil Ďuríček.

Sieť európskych digitálnych inovačných centier pozostáva zo 151 centier financovaných Eurokomisiou z programu Digitálna Európa a 76 centier, ktoré získali známku excelentnosti.


Zdroj: https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96099699-podnikatelia-budu-mat-priamu-podporu-na-slovensku-vzniknu-europske-centra-digitalnych-inovacii

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.