Podnikatelia: SR nemá dosť kvalifikovaných pracovníkov v stavebníctve

Publikované: 15.8.2023

Navrhujú, aby nad komplexným plánovaním potrieb pre stavebníctvo a remeslá prevzal späť kontrolu štát, napríklad prostredníctvom rezortu školstva alebo iných poverených orgánov štátnej správy.


Bratislava 10. augusta (TASR) - Stavebné malé a stredné podniky upozorňujú na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebných profesiách. Informovali o tom vo štvrtok Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), Cech strechárov Slovenska (CSS) a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), ktorí prijali spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel.

"Pri riadení odborného vzdelávania a prípravy cestou krajských samospráv sa často stráca zo zreteľa celospoločenský verejný záujem, ktorým by malo byť zabezpečenie dostatku kvalitnej pracovnej sily v rámci krajiny, a to nielen pre priemysel, ale aj pre stavebníctvo, remeslá a iné spoločensky nenahraditeľné profesie," priblížili remeselníci a živnostníci.

Preto navrhujú, aby nad komplexným plánovaním potrieb pre stavebníctvo a remeslá prevzal späť kontrolu štát, napríklad prostredníctvom rezortu školstva alebo iných poverených orgánov štátnej správy.

"Štát by mal školám stanoviť limity vychádzajúce z veľkosti populačného ročníka. Limity z populácie sú demokratický a inteligentný nástroj, lebo nebránia záujemcovi uchádzať sa o miesto na škole, ale udávajú maximálne možné počty žiakov," zdôraznil prezident SŽZ Stanislav Čižmárik s tým, že na školách nemôže byť k dispozícii dvojnásobný počet miest.

Prezident ZSPS Pavol Kováčik poukázal na to, že školám musí byť umožnené flexibilne reagovať na meniace sa nároky na vzdelanie absolventov, požiadavky na zmenu osnov, na materiálno-technické zabezpečenie a aj na kvalifikáciu pedagógov.

Jedným z mnohých návrhov deklarácie je aj zrušenie vydávania nových voľných živností pre stavebné činnosti, zavedenie centrálnych, celoštátne riadených, transparentných prijímacích pohovorov a nastavenie minimálnej úrovne výsledkov pre prijatie žiaka na gymnáziá.

Deklaráciu predložili spolu so žiadosťou o rokovanie rezortom školstva, práce, hospodárstva a dopravy, ako aj predstaviteľom politických strán, ktoré kandidujú v blížiacich sa voľbách do Národnej rady (NR) SR.


Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/podnikatelia-sr-nema-dost-kvalifikova/733730-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.