Oslobodenie od poistného po založení živnosti nemusí trvať rok

Publikované: 25.4.2017

Obdobie oslobodenia od platenia poistného po založení živnosti nemusí vždy trvať celý rok, ako sa viacerí mylne domnievajú. Toto obdobie, keď ešte živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nemusia platiť poistné, závisí od toho, kedy svoju činnosť začali vykonávať.

Samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie spravidla od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti je vyšší ako 12-násobok platného vymeriavacieho základu. V praxi to znamená, že ak si fyzická osoba prvýkrát založí živnostenské oprávnenie na výkon činnosti SZČO napríklad od 1. novembra 2017 a podľa daňového priznania za rok 2017, ktoré podá v riadnom termíne do konca marca 2018, prekročí zákonom stanovenú hranicu hrubého príjmu za rok 2017 vo výške 5472 eur, povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie jej vznikne od 1. júla 2018. To znamená, že poistné nebude platiť len osem mesiacov.

Naopak, ak SZČO začala vykonávať svoju činnosť od 1. januára 2017, rovnako sa jej povinnosť platiť poistné bude posudzovať až k 1. júlu 2018. Ak jej potom povinnosť platiť poistné vznikne, obdobie neplatenia poistného bude trvať až 18 mesiacov.

"O samotnom založení živnosti nie je potrebné Sociálnu poisťovňu informovať. SZČO nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť ani v prípade, ak jej na základe dosiahnutého príjmu nevznikne povinnosť platiť poistné, a to ani vtedy, ak už činnosť vykonáva dlhšie obdobie. Ak SZČO vznikne povinnosť platiť poistné, bude ju o tom informovať sama Sociálna poisťovňa," radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Teraz.sk - http://www.teraz.sk/ekonomika/radime-oslobodenie-od-poistneho-po-za/256264-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.