Slováci majú stále nízke právne vedomie o bezpečnosti pri práci

Publikované: 26.4.2017

Na Slovensku stále pretrváva nízke právne vedomie vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Slováci si neuvedomujú a podceňujú riziká poškodenia zdravia, sú ochotní riešiť pracovné úlohy aj na jeho úkor. Preventívnymi opatreniami by pritom predišli poškodeniu svojho zdravia.

Zamestnancov školili o BOZP, požiarnej ochrane či pracovnej zdravotnej službe ešte donedávna osobne školitelia. "S neustále rastúcim pokrokom sa zmenila aj forma školení povinných zákonných kurzov. Pre vybrané kategórie zamestnancov je možné absolvovať školenia formou e-learningu," tvrdí Peter Paška, zakladateľ e-learningovej platformy Edumio.sk pre zákonné i rozvojové vzdelávanie.

Zabezpečovať BOZP musia všetci zamestnávatelia. Ako uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb. Tieto povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov primerane vo svojej činnosti plnia aj podnikajúce fyzické osoby – živnostníci.

Na celom svete ostávajú choroby z povolania jednou z hlavných príčin úmrtí súvisiacich s pracoviskom. Podľa odhadov odborníkov z Medzinárodnej organizácie práce zomrie každý rok na pracoviskách 2,3 milióna mužov a žien, čo v prepočte predstavuje 6300 ľudí denne. Navyše, je hlásených okolo 160 miliónov nových prípadov chorôb z povolania a vyše 300 miliónov ľudí sa stane obeťou pracovného úrazu bez smrteľného následku.

 

Zdroj: Teraz.sk - http://www.teraz.sk/ekonomika/slovaci-maju-stale-nizke-pravne-ved/256492-clanok.html

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.