APZ sa stala Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy

Publikované: 28.6.2021

 

Vážení kolegovia, 

dovoľte nám informovať vás, že náš tripartitný partner sa aktuálnym zápisom v registre oficiálne volá Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

Prezident APZD pán Beljajev o zmene názvu a o rozšírení o dopravnú platformu v utorok oficiálne informoval predsedu vlády SR E. Hegera na pracovnom obede so zástupcami zamestnávateľov.

Zároveň si môžete prečítať tlačovú správu  o úzkej spolupráci priemyslu  a dopravy v prílohe.