Podnikatelia, živnostníci vyjadrite svoj názor k aktuálnym opatreniam!

Publikované: 19.10.2020

Realizujeme prieskum, ktorého cieľom je zistiť názory malých a stredných podnikateľov na aktuálne prijímané opatrenia v súvislosti s druhou vlnou koronakrízy a zároveň by sme chceli získať informácie o preferovaných podporných opatreniach. Z výsledkov prieskumu pripravíme jednoduchú analýzu dopadov rozhodnutí vlády SR na vybrané skupiny malých a stredných podnikateľov.

Link: https://docs.google.com/forms/d/1NGT8KA-BwoTbzy1UtEl-6V2QCiuYnJRCsn8OakdNTaw

Vypĺňajte nech vieme aj Vaše názory a podnety! Ďakujeme.