Nakladanie s odpadom zo stavieb bude 5-krát drahšie. Je však aj spôsob, ako ho zhodnotiť

Publikované: 30.5.2022

Pri realizácii stavieb vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý sa dá opätovne využiť alebo recyklovať. Začiatkom mája parlament posunul novelu zákona o odpadoch do druhého čítania. Ministerstvo životného prostredia v nadväznosti na zákon v týchto dňoch pripravuje i Vyhlášku o stavebnom odpade a odpade z demolácií, ktorá má určiť, ako presne so stavebným odpadom pracovať.


Z predstavenej novely zákona vyplýva, že najmenej 70 percent hmotnosti stavebného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, by sa malo opätovne použiť alebo recyklovať. Táto povinnosť by sa mala týkať všetkých stavieb nad 300 štvorcových metrov, veľkých developerských firiem, ale aj rekonštrukcií ciest či chodníkov, informuje Združenie výrobcov murovacích materiálov.

Podľa zatiaľ dostupných informácií vyhláška nadväzujúca na zákon určí, ako nakladať a zhromažďovať stavebné materiály, vedľajšie produkty či odpady, ktoré vznikajú pri realizácii stavieb alebo pri demoláciách.


Recyklačný potenciál má väčšina odpadov

Požiadavky na zhromažďovanie týchto materiálov sa budú líšiť podľa toho, či sa budú opätovne používať, recyklovať alebo, či sú to materiály a odpady, ktoré obsahujú nebezpečné látky. V prílohe bude uvedený kompletný zoznam, aby bolo jednoznačné, ktoré odpady patria do ktorej kategórie.

Vyhláška zároveň špecifikuje technické normy, ktoré sa týkajú recyklovaných materiálov, technické požiadavky na recyklačné zariadenia a tiež dokumenty, ktoré sa v rámci celého procesu budú musieť viesť.

Ministerstvo určí, čo musia obsahovať zmluvné podmienky o nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Presne stanoví, ako majú vyzerať mobilné zariadenia na zhodnocovanie odpadov, aké technické a organizačné požiadavky majú spĺňať, ako predísť napríklad úniku znečisťujúcich látok a aké protihlukové opatrenia v intraviláne obce treba pri týchto procesoch dodržiavať.

Vo vyhláške budú aj požiadavky na výkopové zeminy a vyfrézovanú asfaltovú zmes, ktoré môžu byť vedľajším produktom, ako aj špecifické požiadavky na odstránené stavebné materiály, ktoré budú zaradené ako vedľajší produkt. Zverejnený bude aj formulár ohlásenia pred začatím a po ukončení demolačných prác (resp. elektronický formulár v ISOH).


Poplatky stúpnu

Okrem zmien pri nakladaní so stavebným odpadom výrazne stúpnu aj poplatky za skládkovanie. Napríklad, ak pôjde o stavebný odpad, poplatok za tonu sa od začatia účinnosti vyhlášky navrhuje zvýšiť zo súčasných 8 eur na 35 eur a od roku 2023 na 40 eur. Nezanedbateľný je pritom aj poplatok skládke, ktorý si každá skládka stanovuje sama a môže dosahovať aj 60 eur.


Zdroj: https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/627682-skladkovanie-odpadu-zo-stavieb-bude-5-krat-drahsie-je-vsak-aj-sposob-ako-na-nom-zarobit/

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.