Výsledky prieskumu: Preferované opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej koronakrízy

Publikované: 8.3.2021

Slovenskí malí a strední podnikatelia už takmer rok zápasia s následkami pretrvávajúcej koronakrízy. Opakovane zdôrazňujú, že im v rámci ekonomických opatrení chýba odpustenie odvodov, zvýšenie príspevkov na náhradu straty príjmov či dotácia na fixné náklady. Získali sme výsledky prieskumu pod názvom: Preferované opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej koronakrízy, ktorý bol realizovaný so Slovak Business Agency, Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom. 


Zber dát prebiehal od 22.02.2021 do 01.03.2021. Detailné výsledky si môžete pozrieť v nižšie  priložených súboroch.

 

Tlačová správa k prieskumu (PDF)                   Prieskum - grafy (PDF)