Tlačové vyhlásenie s požiadavkami na zlepšenie podnikateľského prostredia

Publikované: 11.2.2021

Prezídium SŽZ opäť zasadalo a prerokovalo aktuálne požiadavky SŽZ v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia a zmierňovania dopadov koronakrízy na malé a stredné podniky a živnostníkov. 

Nadväzne na závery z rokovania, zverejnili sme tlačovú správu k aktuálnym požiadavkám Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia a zmierňovania dopadov koronakrízy na malé a stredné podniky a živnostníkov.

Tlačová správa (PDF)