STANOVISKO SŽZ K ZÁKONU O REŠTRUKTURALIZÁCII

Publikované: 22.12.2016

SŽZ a prezident SŽZ boli priamo zúčastnení na rokovaniach s premiérom o tzv. kauze VÁHOSTAV, kde sa jednalo o dôsledkoch reštrukturalizácie. Domnievame sa preto, že je našou povinnosťou poslať všetkým naše stanovisko k navrhovanému zákonu o reštrukturalizácii, ktorý v navrhovanom znení  o d m i e t a m e.

Rokovanie v kauze VÁHOSTAV viedlo k záverom, ktoré boli aj písomne deklarované. Navrhovaný zákon je v rozpore so závermi týchto rokovaní. Poddodávatelia dostali na výber že dostanú 100% svojich pohľadávok po niekoľkých rokoch, keď sa VÁHOSTAV spamätá, alebo 50% ihneď. Takéto podmienky mali byť zakotvené aj v novo navrhovanom zákone.

Navrhovaný zákon znovu nastoľuje požiadavku zlegalizovať okrádanie poddodávateľov. A je to priam jedno, či umožňuje okradnutie poddodávateľov na 80%, 70%, či 50%. V každom prípade je to okrádanie schválené zákonom, kde sa okradnutý ani nemá právo odvolávať na nejaký súd, lebo podľa tohto zákona o reštrukturalizácii už bolo okradnutie poddodávateľov zákonom schválené. Živnostník, ktorý ručí celým svojim majetkom teda príde o dom, byt skrátka o všetko len preto, lebo nejaký špekulant jednoducho sa tzv. hodil do reštrukturalizácie. Takéto riešenia považujeme za neprijateľné.

Požadujeme, aby zákon o reštrukturalizácii neplatil najmä pre stavebníctvo, kde sú podvody najčastejšie. Sme presvedčení o tom, že keby mal VÁHOSTAV ako firma naozaj zaniknúť aj s referenciami a menom, ktoré má na trhu, obratom by sa našla finančná firma, ktorá by radšej vyplatila dlhy a prevzala vedenie VÁHOSTAVu. Argumentácia o potrebnosti reštrukturalizácie v stavebníctve je teda úplne scestná a nepravdivá.

Reštrukturalizácia je zrejme prijateľná, napríklad v automobilovom priemysle, kde firma   investovala do rozvoja technológií a dostala sa napríklad pre krízu do ťažkostí. Ale i tam by mala byť výška odškodnenia dodávateľov na hranici 100%, po určitom časovom období. Tak by sa odradili všetci špekulanti, lebo vždy by mali pred sebou fakt, že i tak musia i keď neskôr, ale spravodlivo  zaplatiť 100% dlhov.

V prípade VÁHOSTAVu sa zúfalí živnostníci rozhodli zobrať ihneď 50%, lebo mali nezaplatené faktúry už niekoľko rokov, a teda tí čo prežili si povedali, že takto aspoň naštartujú ďalšiu činnosť. To si terajší tvorcovia zákona zrejme zobrali ako východisko, že živnostníkom aj tak stačí len 50%, čo je však úplne absurdné.

Tento zákon umožňuje okrádať poddodávateľov, legalizovaním zániku ich pohľadávok. Pritom mnohé firmy v stavebníctve, napríklad zámerne znižujú cenu zákazky tak, aby vyhrali súťaž s vedomím, že ak im to nevyjde, nechajú sa ochrániť zákonom o reštrukturalizácii. Zákon by mal chrániť hlavne tých, ktorí sú najslabším článkom, teda poddodávateľov, a nie špekulantov.

Veríme že sa nájde dostatok odvahy a zdravého rozumu na správne riešenie.

Prezídium SŽZ
Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik
v Bratislave dňa 28.11.2016