EIT Climate-KIC otvára výzvu Innovation Call 2022

Publikované: 5.10.2021

EIT Climate-KIC otvára výzvu Innovation Call 2022 na podporu vývoja nových produktov alebo služieb na podporu opatrení v oblasti klímy ako dekarbonizácia, adaptácia na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, využívanie krajiny atď.


Zameriava sa na inovátorov, výskumníkov, vedcov, koučov a odborníkov, aby spojili sily v projektoch, ktorých cieľom je priniesť na európsky trh inovatívne riešenia na zmiernenie klimatických zmien. Podpora je určená aj pre existujúce inovácie, najlepšie nápady a návrhy komerčných riešení s potenciálom expandovať na nové trhy v celej Európe.

Výzva je otvorená do 18. novembra 2021. 


Viac informácií nájdete na: https://eraportal.sk/aktuality/eit-climate-kic-vyzva-podporu-klimatickych-inovacii/