Podnikatelia, aké opatrenia preferujete na zmiernenie dopadov koronakrízy? Pošlite nám Váš názor.

Publikované: 19.2.2021

Podnikatelia, aké opatrenia preferujete na zmiernenie dopadov koronakrízy?

Slovak Business Agency v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom realizuje prieskum „Preferované opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej koronakrízy“, ktorého cieľom je zistiť, názory podnikateľov z praxe na súčasné opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy. Prieskum je anonymný a pozostáva zo 7 otázok. 

Svoj názor nám pošlite v priloženom dotazníku do 26.2.2021.

Dotazník nájdete na tomto odkaze.