Opatrenia proti druhej vlne postihnú 95 % dotknutých podnikateľov

Publikované: 28.10.2020

Prieskum hodnotil opatrenia platné od 15. októbra a nezachytáva názory podnikateľov na ďalšie sprísnenie opatrení a zákaz vychádzania.

Negatívny vplyv vládnych opatrení v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 už očakáva 95 % malých a stredných podnikov (MSP) v odvetviach, ktorých sa primárne dotýkajú. Vyplynulo to z prieskumu na vzorke 1109 MSP a živnostníkov uskutočnenom spoločnosťou Slovak Business Agency (SBA), Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom. O výsledkoch prieskumu v stredu informovala vedúca oddelenia komunikácie SBA Petra Palenčárová.

Prieskum hodnotil opatrenia platné od 15. októbra a nezachytáva názory podnikateľov na ďalšie sprísnenie opatrení a zákaz vychádzania. Výrazný negatívny dosah na podnikanie očakáva 72 % respondentov a mierne negatívny ďalších 23 % oslovených podnikateľov.

Takmer 42 % firiem začína prispôsobovať poskytovanie služieb novým potrebám trhu, alebo investujú vlastné rezervy z minulosti. Takmer štvrtina, presnejšie 23 % oslovených podnikateľov, reagovala na druhú vlnu pandémie skrátením úväzkov svojim zamestnancom, alebo to v najbližšom čase plánuje. Rovnaké percento podnikateľov pripravuje prepúšťanie zamestnancov, a to najčastejšie z oblasti stravovacích služieb.

Riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA Marián Letovanec očakáva, že obmedzenia budú na Slovensku v nasledujúcich týždňoch s veľkou pravdepodobnosťou viesť k ďalšiemu zásadnému poklesu tržieb týchto firiem.

V súvislosti so zavedením protipandemických opatrení viacerí podnikatelia od štátu očakávajú výraznejšiu pomoc, ako tomu bolo v prvej vlne. Podľa prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska Jána Solíka výsledky prieskumu ukazujú, že doterajšia pomoc od štátu nevykompenzovala výpadok tržieb a straty, s ktorými sa musia podnikatelia vyrovnať.

Pokles tržieb bol výrazne vyšší ako poskytnutá pomoc od štátu pri takmer polovici oslovených firiem. Najhoršia situácia je medzi podnikateľmi v gastrosektore, kde 65 % podnikateľov zaznamenalo výrazne vyšší pokles tržieb ako pomoc od štátu. Doterajšia podpora dokázala úplne alebo aspoň čiastočne kompenzovať výpadok tržieb spôsobený vypuknutím pandémie pre 19 % firiem, pomoc od štátu doposiaľ nevyužilo 32 % oslovených firiem.

Takmer dve tretiny podnikateľov (63 %) požaduje najmä zníženie odvodov alebo ich čiastočné odpustenie a 56 % respondentov prieskumu preferuje opatrenia vo forme priamych dotácií na úhradu svojich fixných nákladov. Ďalšími opatreniami, ktoré by podnikateľom podľa prieskumu pomohli, je zásadné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty, toto opatrenie preferuje 39 % respondentov. Zvýšenie maximálnej mesačnej výšky pomoci pre živnostníkov a jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným by uprednostnilo 29 % účastníkov prieskumu a zvýšenie sadzieb paušálnej podpory vypočítanej z poklesu tržieb požaduje 28 % podnikateľov.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/prieskum-opatrenia-proti-druhej-vlne-po/503578-clanok.html