Nová povinnosť pre prijímateľov podpory!

Publikované: 4.9.2020

Vážení členovia Slov. živnostenského zväzu, podnikatelia

v uplynulých dňoch (26.8.2020) prišlo k zverejneniu nových podmienok projektu „PRVÁ POMOC“ na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19. 

V rámci vydaného oznámenia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo o nasledovných zmenách: 

  • 1. !!!zavedenie povinnosti pre prijímateľov finančného príspevku označiť  priestory pracoviska!!!
  • Pre prijímateľov príspevku sa zavádza povinnosť viditeľne označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku, plagátom vo formáte A3. 
  • V prípade, ak spoločnosť nemá prevádzku, umiestnenie musí prebehnúť v mieste sídla organizácie. Povinnosť sa dotýka ako zamestnávateľov, tak aj SZČO. 
  • Neoznačenie priestorov je vnímané ako porušenie podmienok dohody o poskytnutí príspevku a môže viesť k spätnému vymáhaniu poskytnutej pomoci. 

Viac informácií nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny SR: https://www.upsvr.gov.sk/…/oznamenie-o-zmene-zdroja-financo… prípadne na stránkach www.pomahameludom.sk .

Plagát (PDF)