Informácie pre podnikateľov počas korona krízy

Publikované: 28.4.2020

Slovak Business Agency prostredníctvom Národného podnikateľského centra zverejnila na ich stránke informácie pre podnikateľov počas korona krízy. Získate tam podrobné a aktuálne informácie s vysvetlením o prehľade prijatých informácií pre podnikateľov. Viac informácií nájdete na tomto odkaze

Národné podnikateľské centrá (NPC) sú miesta, ktorých hlavným cieľom je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho pod jednou strechou široké portfólio informácií a doplnkových služieb, najmä pre malých a stredných podnikateľov. Zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Ako ich klient získate:

• možnosť bezodplatne čerpať zaujímavé nefinančné služby
• aktuálny prehľad o novinkách v rámci NPC
• možnosť samostatne sa prihlasovať na služby zverejnené v rámci kalendára