Slovenská záručná a rozvojová banka pomáha s odkladmi splátok

Publikované: 8.4.2020

Celková suma takto odložených splátok istiny, na tri až šesť mesiacov, podľa individuálnej požiadavky, dosahuje už milióny eur.

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už druhý mesiac podniká kroky na pomoc klientom zasiahnutým aktuálnou pandémiou. Banka informovala, že za uplynulý mesiac, vrátane prvého aprílového týždňa, sa na ňu obrátilo už približne 15 % zo všetkých jej aktívnych úverových klientov z kategórie malých a stredných podnikateľov. Celková suma takto odložených splátok istiny, na tri až šesť mesiacov, podľa individuálnej požiadavky, dosahuje už milióny eur.

"Už začiatkom marca nás začali oslovovať prví klienti, že sa pre pandémiu dostávajú do ťažkostí s likviditou, alebo že im takéto ťažkosti v najbližšom čase hrozia," povedal podpredseda predstavenstva SZRB Igor Barát. Doplnil, že v banke preto zefektívnili a nastavili všetky vnútorné procesy tak, aby mohli na túto situáciu reagovať pružnejšie a boli schopní malým a stredným podnikateľom vychádzať v ústrety v zrýchlenom režime. Banka v tejto etape na základe žiadostí klientov schválila nielen odklady predpísaných splátok istiny, ale zrýchlene obnovovala aj končiace sa kontokorentné úvery rádovo v státisícoch eur. Všetky tieto úkony banka robí klientom bez poplatku.

Súčasne SZRB intenzívne spolupracovala s Ministerstvom financií SR na príprave schémy finančnej pomoci pre ďalších podnikateľov zasiahnutých výpadkom príjmov. Výsledkom bude zvýhodnený úverový produkt, ktorého podmienky definuje nový zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

"Hneď ako zákon nadobudne účinnosť, je SZRB pripravená v súčinnosti s ministerstvom začať tento zvýhodnený úver poskytovať a vynasnažíme sa, aby táto pomoc prišla tým, ktorí ju potrebujú, čo najrýchlejšie," vyhlásil Barát. Žiadatelia sa budú môcť obracať na ktorékoľvek z desiatich regionálnych zastúpení banky po celom Slovensku, teda v každom krajskom meste, a tiež v Liptovskom Mikuláši a Komárne.

Jediným akcionárom SZRB je štát, ktorý vykonáva svoje práva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka podporuje podnikanie na Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. Zameriava sa predovšetkým na rozvoj malého a stredného podnikania, podporu poľnohospodárskych subjektov, ako aj na financovanie miest a obcí a obnovu bytových domov.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/szrb-pomaha-s-odkladmi-splatok-uz-dru/458409-clanok.html