Živnostníci s odkladom daňového priznania zaplatia do 8. 11. poistné

Publikované: 30.10.2019

SP všetkým SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, zaslala počas októbra dôležité informácie o poistnom.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, po prvý raz zaplatia do Sociálnej poisťovne (SP) poistné za október v novej výške do 8. novembra 2019.

"Preto by v najbližších dňoch mali pamätať na úpravu trvalého príkazu v banke, aby sa vyhli nedoplatkom alebo aj ďalšiemu narastaniu dlhu," odporúča hovorca SP Peter Višváder.

Až 12.310 živnostníkom vzniklo k 1. októbru povinné sociálne poistenie, čiže aj povinnosť platiť poistné. Vymeriavací základ sa zmenil 28.397 živnostníkom a prehodnocovala sa im výška poistného. Naopak, povinné poistenie zaniklo k 30.9. 2056 živnostníkom.

SP všetkým SZČO, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, zaslala počas októbra dôležité informácie o poistnom. Živnostníci ich dostali klasickou poštou (listom) alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. V takom prípade poisťovňa zasiela informácie alebo rozhodnutia už iba elektronicky.

"Odporúčame všetkým živnostníkom, aby si informácie v zásielke pozorne prečítali a pri platbe správne uviedli všetky údaje – sumu poistného na úhradu, variabilný, špecifický a konštantný symbol i termín splatnosti, ktorý je do 8. dňa kalendárneho mesiaca," zdôraznil hovorca.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/zivnostnici-s-odkladom-danoveho-priz/427214-clanok.html