Charitatívna akcia Cechu maliarov Slovenska

Publikované: 5.10.2019

Dňa 4. októbra 2019, od 8:30 hod. sa v priestoroch Spojenej školy na Hálkovej ulici 54 v Bratislave konala Charitatívna akcia Cechu maliarov Slovenska, za účasti a podpory aj Slovenského živnostenského zväzu.

Vyhlásenie k Charitatívnej akcii Cechu maliarov