Rokovanie o možnostiach spolupráce pri zastupovaní živnostníkov

Publikované: 14.1.2019

Rokovanie predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu, Slovenskej živnostenskej komory a Asociácie priemyselných zväzov o možnostiach potenciálnej spolupráce pri zastupovaní živnostníkov.

„Sme presvedčení, že spolupráca veľkých firiem na jednej strane so živnostníkmi a malými a strednými podnikmi na druhej strane je dôležitá pre ekonomiku i celú spoločnosť“, povedal prezident SŽZ Čižmárik.