Strechár: Remeslo, ktoré má budúcnosť

Publikované: 24.8.2018

Cech strechárov Slovenska zverejnil video na podporu remesla "Strechár" pod názvom: Remeslo, ktoré má budúcnosť. Cieľom projektu je podporiť záujem o stredné odborné školy, nakoľko v súčasnosti pretrváva nezáujem o remeslá, ktoré trh práce vyžaduje.

Video si pozriete na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=8ZAN4fTdPm4&feature=youtu.be