Živnostníci by mali uhradiť nové poistné do 8. augusta

Publikované: 31.7.2018

Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol.

Živnostníci a SZČO by mali nové poistné za mesiac júl 2018 uhradiť do 8. augusta 2018. Tí, ktorí majú trvalý príkaz na platenie poistného v banke, by si ho mali včas upraviť.

"Novú výšku poistného Sociálna poisťovňa oznámila živnostníkom a všetkým SZČO v predošlých dňoch. Oznámenie z poisťovne nedostali len tí, ktorí nemali povinné poistenie a ani im od 1. júla nevzniklo alebo mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. V prípade akýchkoľvek pochybností by sa mal živnostník obrátiť na svoju pobočku Sociálnej poisťovne," TASR informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Pri platení poistného je SZČO povinná platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Variabilný symbol (VS) je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa. Špecifický symbol (ŠS) je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka, za ktoré sa platí poistné (napr. ŠS za júl 2018 je tvare 072018 alebo 201807). Ak odvádzateľ uhrádza poistné trvalým príkazom, špecifický symbol je v tvare 88.

 

Zdroj: Teraz.sk - http://www.teraz.sk/ekonomika/zivnostnici-by-mali-uhradit-nove-poistne/339789-clanok.html