Školenie a praktické ukážky betónových stierok ARDEX

Publikované: 17.5.2018

Dňa 10 a 11.5.2018 sa konalo v Nitre sa Strednej odbornej škole stavebnej odborné školenie zamerané praktické ukážky stierok rady Ardex B10, F11 a sadrovej stierky W820. 

Toto školenie nadväzovalo na úspešný workshop, ktorý sa konal pri príležitosti valného zhromaždenia v NZ, kde sa partnerské spoločnosti cechu predstavili so svojimi novinkami ako aj praktickými ukážkami.

Tohto školenia v NR sa zúčastnili najmä noví členovia cechu maliarov. Išlo o maliarsku firmu Maliarstvo PN – Jozef Prištic, Zuna Studio – Luxurios desing , živnostníci Milan Rišpáň, Július Ožvold ako spoločnosti elektro náradia Flex, DASS striekacie airless zariadenia Graco, dodávateľ maliarskeho náradie Schuller Eh’klar a distribútor stavebných materiálov Baumarket. 

V prvý deň sa účastníci zoznámili s prémiovou sadrovou stierkou rady W820 s predĺženou dobou spracovania až do 3 hodín. Už samotná príprava miešania si vyžadovala pozornosť, pretože technologický postup si vyžadoval prípravu v dvoch krokoch. Na miešanie sme použili elektrické miešadlo Flex MXE 1202 a miešaciu hriadeľ  WR3R 140 čím sme dosiahli perfektne pripravenú zmes na ručné nanášanie. K dispozícií sme mali pripravenú kóju s drevenou konštrukciou, na ktorú boli obojstranne prichytené 4 sadrokartónové dosky. Okrem ručného nanášania stierky mali účastníci možnosť si vyskúšať aj nanášanie  valčekom. Tento spôsob nanášania si vyžadoval redšiu konzistenciu materiálu, pričom rýchlosť pri tomto kroku nanášania viacerých prekvapila. Ďalší možný spôsob pri celoplošnom stierkovaní na veľkometrážnych plôch je aplikácia striekaním vysokotlakým airless zariadením. K dispozícií sme mali zariadenie Graco VII ProContractor. Avšak tento spôsob sme nerealizovali. K celkovej dokonalosti a dosiahnutie kvality Q4 sa do nanesenej stierky aplikovala armovacia textília  - vlies, ktorý má za úlohu chrániť povrch proti mikrotrhlinám súčasne ho aj spevniť. Aby sme dosiahli čo najlepší efekt pri hladení materiálu, k dispozícií účastníkom boli špeciálne vyhladzovacie Flexo špachtle v rôznych veľkostí až do 100cm. Tým, že sadra má predĺženú dobu spracovania, tak bolo možné ju spracovať na dokonale hladký až zrkadlový efekt. 

 

V ďalšej časti sa prešlo k realizácií dizajnových jemných betónových stierok rady B10 a F11. Základom bola kvalitná penetrácia povrchu s materiálom P51. Potom sa pristúpilo k samotnej aplikácií oboch materiálov dizajnových stierok.  Samotná doba spracovania bola limitovaná na 30 min, preto sa pripravil menší objem materiálu, aby sme ho mali možnosť celý bez problému naniesť na pripravený povrch. Nanesený, ešte čerstvý materiál sa mohol dekorovať špeciálnym benátskym hladidlom na ľubovoľné možné spôsoby. Oba druhy stierok je možné kombinovať, nakoľko stierka F11 je biela a B10 šedá. Kombináciou oboch materiálov vznikne jemne šedý odtieň. 

Po dokonalom preschnutí materiálov rady B10 a F11 sa na druhý deň pristúpilo k brúseniu povrchu. Na brúsenie sme použili FLEX excentrickú brúsku ORE 150-5 230/CEE a vysávač s automatickým oklepom VCE 33L AC. Kombináciou oboch zariadení sme dosiahli perfekné bezprašne brúsenie. Po vybrúsení povrchy ukázali svoju štruktúru jednotlivých techník nanášania. Na dokončenie sme tieto povrchy uzavreli špeciálnym olejom určený na konzerváciu betónových povrchov. 

Praktické ukážky viedli k osvojeniu a hlavne k otestovaniu nových materiálom a ich spracovaniu. Nové techniky v oblasti dizajnových materiálom prispievajú k vytváraniu pridanej hodnote realizátorov. 

Záverom by som sa ešte raz poďakoval všetkým čo nás prišli podporiť ako aj škole  - pani riaditeľke Ľubke Hlaváčovej a pánovi Ištokovi za materiálne zabezpečenie a celej koordinačnej príprave.

 

Vypracoval Vladimír Bolík (tajomník)